Vidensmateriale

Her har vi samlet et udvalg af rapporter og publikationer, der kan gøre dig klogere på brugen af design i virksomheder.

Pdf

Kreative erhverv og design 2014

For at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag for den erhvervspolitiske satsning på kreative erhverv og design har Region Syddanmark i denne rapport samlet nogle centrale nøgletal, der belyser de kreative erhverv.

Hent PDF

Artikel

Kolding – We Design For Life: Embedding a new design culture into urban regeneration

Malene Leerberg og Guy Julier har skrevet en videnskabelig artikel om at implementere en designdrevet revitalisering af byområder med udgangspunkt i Kolding Kommune og dennes vision “Vi designer livet”.

Læs mere

Pdf

Design Update #22 – (Design)konsulentens grønspættebog

Maibritt Højgaards præsentation på Design Update #22, d. 18. marts 2015

Hent PDF

Pdf

COWI’s slutevaluering af D2i – design to innovate

Rådgivningsbureauet COWI har gennemført en ekstern slutevaluering D2i i forbindelse med projektets afslutning.

Hent PDF

Pdf

LB Analyses slutevaluering af D2i – Design to innovate

LB Analyse har i samarbejde med SDU gennemført en slutevaluering af D2i i forbindelse med projektets afslutning. I evalueringen kan du læse om projektets effektskabelse.

Hent PDF

Working Papers

D2i – Design to innovate er et udviklingsprogram, som har til formål at styrke danske virksomheders konkurrenceevne gennem brugen af design. Programmet har særlig fokus på mindre virksomheder i Region Syddanmark. I tilknytning til de mange udviklingsaktiviteter, D2i tilbyder virksomheder, organisationer og designere, gennemføres en række analyser, der samlet set har til formål at styrke og udvikle det vidensgrundlag, som D2i arbejder på. D2i Working Paper-serien har til formål at samle og formidle resultaterne af de analyser, som forskere og analysemedarbejdere ved D2i har gennemført.

Hent PDF: Brugerinvolvering

Hent PDF: Design som værktøj til forandring

Hent PDF: Designkonsulenternes konkrete dilemmaer

Hent PDF: Virksomhedernes organisering af designkompetencer

Hent PDF: Entrepenørskab: Designkonsulenter udfordrer og inspirerer til nytænkning

Hent PDF: Anvendelse af design i virksomheder i Region Syddanmark

Hent PDF: En typologi på virksomheders designanvendelse

Hent PDF: Designkupon: Støtte til virksomhedernes arbejde med design

Hent PDF: Design i et regionalt perspektiv

Hent PDF: Strategisk tilgang til design

Pdf

Newdoing – How Strategic Use of Design Connects Business with People

Mandag Morgen og D2i – Design to Innovate har i fællesskab udgivet casesamlingen “Newdoing”. I Newdoing zoomer vi ind på, hvad design er for en størrelse, når det bruges strategisk, og diskuterer potentialerne i at understøtte mere design i dansk erhvervsliv.

Hent PDF

Pdf

Design skaber værdi – udbredelse og effekter af design

I analysen, som er udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen, kan du læse at virksomheder, der anvender design som en integreret del af udviklingsprocessen, er mere innovative end andre virksomheder.

Hent PDF

Pdf

Analyse af økosystemet for design og kreative erhverv i Region Syddanmark

I analysen af Reg X kan du læse om styrker og udviklingspotentialer i økosystemet omkring den spirende klynge for design og kreative erhverv i Region Syddanmark, samt en række fremadrettede, erhvervspolitiske anbefalinger til udviklingen af klyngen og dens økosystem.

Hent PDF

Pdf

CESFO – Center for Entreprenørskab og Småvirksomhedsforskning

Temaet for årsrapporten i 2013 var design. I publikationen er der fokus på design af værdi, strategi, markedsføring, brands, organisatoriske strukturer, arbejdsprocesser, mm.  Årbogen stiller skarpt på, hvad er design, såvel ud fra en erhvervsøkonomisk tilgang, en tværfaglig vinkel, som i relation til den selvforståelse, der ligger indenfor fagområdet design (som det praktikeres på blandt andet designskoler og arkitektskoler).

Hent PDF

Pdf

20 syddanske væksthistorier

På side 30 kan i læse om en virksomheder der har været i et forløb hos D2i, samt effekten forløbet har givet.

Hent PDF

Pdf

Jyllands-Posten – Forskning og Innovation (05.09.2015)

I tillægget “Forskning og Innovation” i Jyllands Posten kan du læse om design dreven innovation.   Direktør Flemming Paasch fra Easyfood og Professor Poul Rind Christensen fra SDU blev interviewet om hvordan strategisk brug af design kan skabe innovation.

 

Hent PDF

Pdf

Syddanmark NU – Tænk design og styrk indtjeningen

Hent PDF

Pdf

Design to Play – Conference Insights (DesignCamp2013)

Artikler du kan finde i publikationen:

1)Companies Need Serious Play in order to get Serious Results By Mette Strømgaard Dalby

2)Play – to Create and to Live By Ann Charlotte Thorsted The iPhone: Anatomy of Play Value in Design By Alexander Manu

3)Designing for Awesome LEGO Play By Anne Flemmert Jensen

4) The Need for Play is Needed Everywhere By Jens Rottbøll

5) Play to Design – Playful Make-Believe By Marieke Amalieh Bülow Exploring and exploiting experimentation for enterprise innovation: A 5X5X5 Approach By Michael Schrage

Hent PDF

Pdf

Sådan bruger du design i forretningsudvikling

Med afsæt i konkrete eksempler fra forskellige virksomheder og organisationer illustrerer magasinet, hvordan design med fordel kan anvendes til at skabe innovation og udvikling – og dermed differentiere forretningen.

Hent PDF