Arkiv

Tror du, vi kan løbe fra kineserne?

13/01 2015

Del her:

I Danmark er gennemsnitslønnen 24.350 kr. om måneden. I Kina er den under 2.000 kr. i byområderne – og lavere på landet. I Danmark er vi 5,6 millioner mennesker. I Kina er de mere end 1,3 milliarder. Inden jeg bliver inviteret ind til Thomas Buch-Andersen i Detektor, må jeg hellere tage et vist forbehold for disse tal. Til trods for disse forbehold, så er det dog stensikkert, at vi i Danmark absolut ikke har nogen chance for at slå Kina, hvis vi skal konkurrere på styrke. Det samme gør sig gældende, hvis vi kigger på lande som Vietnam, Cambodja og Filippinerne.

Det er Davids kamp mod Goliat, når Danmark skal klare sig i den internationale konkurrence. Derfor må vi kæmpe ligesom David.

I mange år har det været god skole, at vi skulle effektivisere og ”lean’e” vores virksomheder. Arbejdsgangene skulle være smidige og produktive. Blyanter og skruetrækkere skulle ligge på rette plads. Men selv med verdens mest stringente orden på arbejdspladserne, så skal hver dansker stadig producere lige så meget som ti kinesere, for at vi bare opnår nogenlunde samme resultater. Man kan ”lean’e” sig selv til døde. Det er ikke holdbart i længden, for der er ingen udvikling i det. Lean skaber ikke nye løsninger. Udvikling kræver andre kompetencer.

Hvis Danmark fortsat skal være et rigt land, skal vi tænke klogt og kreativt.

Region Syddanmark har udarbejdet en rapport om design og de kreative erhverv, og den viser, at vi i Syddanmark er på rette vej. Siden 2010 er antallet af virksomheder, som strategisk bruger design og kreativitet til at skabe markedsmæssige fordele og vækst fordoblet. Lige så interessant er det, at det også er disse virksomheder, som ser mest positivt på fremtiden. De kan mærke, at de er på rette vej med deres virksomheder og produkter, og de forventer, at de kommende år byder på vækst og nyansættelser. Derfor er det så trist at se, at der til trods for fremgangen stadig er 78 procent af virksomhederne, som endnu ikke arbejder med design.

Under finanskrisen øgede designbranchen beskæftigelsen med 18 procent, mens det øvrige erhvervsliv faldt med 8 procent. En ting er, at et produkt skal være brugervenligt og pænt at se på, men skal Danmark og de danske virksomheder vækste, så skal vi gå længere end det. Vi skal udvikle nye services, produkter og ydelser, som er tilpasset brugerne og situationen. Design handler om at skabe noget nyt, hvor der ikke var noget i forvejen. Hvis man kender målet, når udviklingen går i gang, så skaber man ikke noget grundlæggende nyt. Det kræver mod af virksomhederne, men resultaterne taler sit tydelige sprog. 71 procent af de virksomheder, der anvender design strategisk til at udvikle deres produkter, services, arbejdsgange eller organisation forventer større omsætning. 57 procent forventer større eksport, og 39 procent forventer flere ansættelser. Og her er det værd at bemærke, at disse tal er fra 2013, hvor den økonomiske krise stadig kastede lange skygger over erhvervslivet.