Arkiv

Syddansk Vækstforum holder fast i succesfuld designsatsning

26/03 2015

Del her:

IMG_8335

Siden 2011 har D2i – Design to innovate hjulpet over 550 virksomheder med at bruge design på et strategisk niveau. Hjælpen har optimeret forretningerne organisatorisk såvel som økonomisk, og D2i – Design to innovate har nu fået godkendt tilførslen af midler til at fortsætte den ambitiøse erhvervsudvikling, hvor endnu flere virksomheder kan udnytte potentialet i design.

Design skal efter alt at dømme fortsat styrke små- og mellemstore virksomheders forretning. Det blev besluttet tirsdag den 17. marts, hvor D2i fik positivt svar på i alt fem projektansøgninger hos Syddansk Vækstforum og EU’s regional- og socialfond.

Vækstforummet har blandt andet lagt vægt på at projekterne ”vurderes at være centrale for udvikling af forretningsområdet og for udbredelsen af designmetoder i de syddanske SMV’er.”

– Vi er meget glade for nyheden, og nu kan vi for alvor kigge fremad. Det er godt nyt for alle virksomheder med innovationsambitioner, der også fremover vil kunne trække på vores kompetencer og netværk inden for designdreven innovation, siger Thit Juul Madsen, der er sekretariatsleder i D2i – Design to innovate.

D2i var fra starten i 2011 et fireårigt projekt, men nu er der altså bevilget ca. 40 mio. kroner via vækstforummet til at fortsætte klyngeorganisationen og tilbyde en ny vifte af tilbud til virksomheder frem til 2019. Senere på året skal bevillingerne endeligt godkendes i Regionsrådet og Erhvervsstyrelsen.

I Vækstforumsekretariatets indstillinger kan man også læse, at klyngen på sigt understøtter projekter, der skaber øget omsætning, produktivitet, værdiskabelse og eksport og flere arbejdspladser.

Klyngen vil bidrage til at forbedre konkurrenceevnen og væksten i et betydeligt antal syddanske SMV’er. Det forventede output af de fem projekter er blandt andet skabelse af flere vækst- og innovationsvirksomheder og jobs. Og hos den øverste ledelse i D2i er man begejstret for Syddansk Vækstforums prioriteringer.

– Syddansk Vækstforum vælger ambitiøst, når de støtter designsatsningen. Og med den stærke partnerkreds bag D2i, kan vi bruge design som løftestang for regionens erhvervsmæssige potentialer. Desuden er det meget glædeligt, at leg, læring og kreativitet i form af Børnenes Hovedstad, Billund bliver en stærk partner i klyngen, der kan tilføre viden og styrke regionens internationale udsyn, siger Ulrik Gernow, som er bestyrelsesformand i D2i og Senior Vice President hos LEGO Koncernen.

Partnerkredsen bag  klyngeorganisationen tæller Designskolen Kolding, Syddansk Universitet, Kolding Kommune og Børnenes Hovedstad (et partnerskab mellem LEGO Fonden og Billund Kommune).

 

Om projektansøgningerne

D2i – Design to innovate har fået positivt svar på fem projektansøgninger til Syddansk Vækstforum og EU’s regionalfond.

Formål med de forskellige projekter:

Growth by Design: at omsætte designbaseret viden og forskning til at styrke syddanske virksomheders innovations- og konkurrenceevne.

Growth Catalyst:  at identificere og udvikle regionale virksomheder med erhvervsmæssigt potentiale til vækstvirksomheder.

Design Business Boot Camp: boot camps for danske og internationale designstuderende med iværksætterdrømme.

Design Innovation: vækst og innovation i virksomheder, gennem kompetenceudvikling inden for design, for medarbejdere og ledere.

D2i – klyngeorganisationen: opstart og etablering af en markedsdrevet klyngeorganisation.