Arkiv

Stress-test gjorde spørgeskema-spørgsmål endnu skarpere

24/02 2015

Del her:

Hvordan spørger man bedst og præcist, så deltagerne i en survey bliver motiverede til at give gode, uddybende svar? Det fik virksomheden Blue Ocean Robotics indspark til på en designkonsultation, hvor rigtige respondenter hjalp med at stille skarpt på spørgsmålsformuleringerne til en stor, international undersøgelse.

Sundhedssektoren står over for store forandringer og udfordringer med flere og flere ældre, færre og færre hænder til at passe dem og lavere offentlige budgetter. Robotterne marcherer derfor i mekanisk takt ind på området for at afløse og aflaste, og en af de aktører, der gerne vil bidrage til dén udvikling, er den danske udviklingsvirksomhed, Blue Ocean Robotics. For at forstå, hvilke behov der virkelig er i sundhedssektoren, ønskede virksomheden at foretage en survey, ikke bare i Danmark men i en lang række europæiske lande.

Arbejdet med at udforme et spørgeskema, der både kunne favne bredt og spørge dybt, var omfattende og komplekst, og derfor valgte Blue Ocean Robotics at henvende sig til D2i for at få friske øjne på opgaven.

–Selve survey’en skulle henvende sig til flere sektorer, i flere forskellige lande. Derfor gjaldt det om at koge spørgsmålene ind til så få, generiske spørgsmål som muligt. Men samtidig skulle vi være sikre på, vi også fik svar på præcist de ting, vi gerne ville. Jeg var allerede bekendt med D2i og tænkte derfor, at de kunne hjælpe os med at stress-teste vores spørgeskema” fortæller Sabina Kethelz, Innovations-& Entrepreneurship ekspert hos Blue Ocean Robotics.

Stillede spørgsmål ved spørgsmål
For at levendegøre, hvordan en konkret udfordring for ansatte i sundhedssektoren kan tage sig ud, blev det besluttet at invitere en gruppe sundhedspersonale med til designkonsultationen. Gruppen, der bestod af både medarbejdere og ledere fra Holbæk Kommune, medbragte en case fra kommunens Center for Velfærdsteknologi. De blev samtidig bedt om at svare på en række ’test-spørgsmål’, Blue Ocean Robotics på forhånd havde formuleret.

–Det var en rigtig god ting at møde respondenterne på den måde. På forhånd havde vi selv fyldt to ark helt ud med spørgsmål, men vi fandt ud af, at vi kunne nøjes med meget mindre. Samtidig fik vi undervejs en masse mere information og baggrundsviden om behovene i sundhedssektoren, vi også kunne bruge i forhold til at designe vores survey, siger Sabina Kethelz.

Designkonsulent Kim Aagaard Holm fra D2i var med til at skabe rammerne for dagen, men deltagerne var i høj grad selvkørende, forklarer han:

–Vores rolle på selve dagen var jo mest at være katalysator for processen. Derfor delte vi deltagerne ud i tre grupper, afhængigt af deres arbejdsområde: Ledelse, IT/Strategi og Front-end – altså de funktioner, der er helt tæt på slutbrugerne. Så bad vi dem om at prioritere nogle af de mange spørgsmål fra listen, og selv forsøge at besvare dem. Det gjorde, at vi endte med fem kernespørgsmål, som vi kunne se, dels gjorde deltagerne motiverede for at svare, dels gav nogle svar, der var dybdegående nok til, at det rent faktisk gav mening,” siger Kim Aagaard Holm og giver som eksempler, at spørgsmålene ’Hvordan er arbejdsprocessen for udfordringen?’ og ’Hvordan kan man sikre sig, at løsningen dækker behovet?’ gav rigtigt meget input.

–Selv om spørgsmålene var brede, kunne vi se på tilbagemeldingerne, at folk syntes, de var dejligt konkrete at svare på – og det gav jo et helt nyt syn på, hvilke spørgsmålstyper, der fungerede bedst,  siger designkonsulenten.

Mange nye udfordringer
Siden konsultationen har Blue Ocean Robotics fået gennemført den store survey og er godt tilfredse med resultatet.

–Dataindsamlingen har resulteret i, at vi har identificeret hele 18 forskellige udfordringer, på tværs af Europa, som vi kan arbejde videre med. Det er et rigtigt godt udbytte. Så vi er tilfredse med, hvordan spørgeskemaet har fungeret, i forhold til hvor bredt undersøgelsesfelt vi har haft. Vi kunne måske godt selv have kogt spørgsmålene ned, men det at få hjælp fra designerne gav nogle gode benspænd i processen. Vi fik lige vendt tankerne en ekstra gang, i stedet for bare at gøre, som vi plejer, siger Sabina Kethez, der også undervejs fik nye ideer til det fremtidige arbejde:

–Vi havde jo desværre ikke lagt tid ind i vores proces til at arbejde med egentlig brugerobservation, ude på hospitaler og plejecentre. Men vi indså under designkonsultationen, at det kan være gavnligt at bruge ressourcer på. Så det kan sagtens være, vi gør det til en del af vores fremtidige processer.