Samarbejdspartnere

I D2i – Design to innovate finder du en unik kombination af kommerciel forretningsforståelse og forskning indenfor designområdet. En del af den position tilskriver vi vore gode samarbejdspartnere, som i al sin enkelhed udgør en vigtig del af Designklyngen D2i – Design to innovate. Vores primære samarbejdspartnere finder du på denne side.

Ser du en mulighed, vi endnu ikke har set, for at blive samarbejdspartnere med os, så kontakt os gerne.

Derudover er vi altid i åben dialog med andre designinteressenter og brancheorganisationer både nationalt og internationalt. De væsentligste er: Dansk Design Center, Design Danmark, Cumulus Association, Design Management Institute, Væksthus Syddanmark, Business Kolding og Werksted Kbh

Syddansk Universitet – Institut for Entrepenørskab og Relationsledelse, Kolding

Institut for Entrepenørskab og relationsledelse

Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse (IER) har rod i den erhvervsøkonomiske tradition.
Metodisk bygger det på læringskredsløb med virksomheder og erhvervsfremmeinstitutioner.

Samspillet med erhvervslivet omkring os, kommer både til udtryk i samarbejder omkring forskningsprojekter og i undervisningen, hvor teori og praktisk forståelse og kendskab, følges ad.

Kolding Kommune

Stærkt samarbejde om design og vækst i Kolding

Kolding Kommune

Kolding Kommune har en strategi, der går ud på at skabe et af de bedste innovationsmiljøer i landet.
Sammen med D2I ønsker kommunen at være med til at øge virksomhedernes konkurrenceevne og innovationskraft gennem designtænkning.
Visionen ”Kolding - Vi Designer Livet” er et klart udtryk for at kommunen har en om ambition selv at gå forrest.
Alle organisationer har behov for at have de rette kompetencer og vilkår for effektivt at kunne møde markedets behov og udvikle produkter til fremtidens udfordringer.
Derfor er det et afgørende arbejde D2I udfører for både kommunens og regionens virksomheder.
Kolding Kommune og D2I har fornyeligt etableret et tæt samarbejde om realiseringen af Danish Design Award show i forbindelse med Design Week Kolding, uge 22 2017.

Børnenes Hovedstad

Fra børnejournalistik til vejledning af virksomheder - Børnenes Hovedstad er rugekasse for projekter inden for leg, læring og kreativitet, byudvikling i børnehøjde og erhvervsudvikling.

Børnenes Hovedstad

Med Play User Lab rækker Billund Børnenes Hovedstad ud mod virksomheder, der gerne vil designe fremtidens leg. Laboratoriet giver små- og mellemstore virksomheder mulighed for at udvikle og afprøve produkter, idéer og koncepter sammen med specialiserede designkonsulenter og børn.
Børnenes Hovedstad som begreb blev etableret i 2012 som resultatet af et fælles ønske mellem LEGO-fonden og Billund Kommune om at realisere en vision om at skabe bedre verdensborgere ved at tage udgangspunkt i børn, leg og læring.