Sprint: Digital

Udførende: D2i og Dansk Design Center

Kontaktperson: Mette Bjerregaard Boisen

T: +45 29 22 87 65

Kontakt og tilmelding: mette@d2i.dk

Den Effektive Vej til Digital Transformation

Sprint dig til digital transformation
Har din virksomhed ambitioner om at komme i gang med digitalisering eller styrke eksisterende tiltag? Har du brug
for at vide, hvordan bestemte former for digitalisering og ny teknologi kan bruges til at nytænke virksomhedens produkter, services eller forretningsmodeller? Eller vil du have testet en konkret idé på jeres kunder?
Sprint:Digital er et tilbud til dig, som er beslutningstager i en SMV, og står overfor digitale forandringer.

 

Sprint:Digital giver klarhed om retning på blot fem dage
Designsprints er i flere år blevet anvendt hos Google Venture (GV), og er efterfølgende blevet udbredt og anvendt
verden over som en hurtig og agil arbejdsmåde. Sprints virker, fordi de både er effektive og økonomisk fordelagtige.
Kort sagt: Det er den hurtigste vej til afklaring og løsning.
Som deltager i Sprint:Digital vil du på med hjælp fra førende sprintkonsulenter få sat kurs mod en effektiv digital
transformation. På et sprint, som strækker sig over fem sammenhængende dage, kan du få testet, om din virksomhed er på rette spor med de digitale skridt, I allerede har taget eller få identificeret den optimale digitaliseringsløsning for jer.
Allerede efter første sprint vil din virksomhed have modtaget kunde-/brugerverificeret feedback på jeres idé til digital transformation. Det danner grundlag for at få yderligere hjælp til at komme i mål, enten gennem et nyt sprint eller med rådgivning fra en digital ekspert.

Deltag i Sprint:Digital
For at deltage i Spring:Digital skal du tilmelde din virksomhed på vores hjemmeside sprintdigital.dk, hvor du skal have følgende oplysninger parat: Virksomhed, udfordring eller idé og målgruppe. Din virksomhed skal forvente at afsætte tre til fem medarbejdere i en begrænset periode.

 

Hvad koster det?
Sprint:Digital er et offentligt støttet projekt, hvorfor vi har mulighed for at tilbyde dig, som er SMV, et forløb til en markant reduceret pris. Første sprint koster 25.000 kr. Andet sprint koster 15.000 kr. og tredje sprint 10.000 kr.
Din virksomhed kan deltage i op til tre sprints. Første sprint inkluderer en scoping session med jeres sprintkonsulent.
Du har også mulighed for at benytte dig af en ’voucher’, som giver dig gratis rådgivning hos en digital ekspert enten
før eller efter et sprint. Derefter koster rådgivningssessioner 10.000 kr.

 

Hvordan ser et Sprint:Digital forløb ud?

Før
Scoping møde med en sprintkonsulent forud for selve sprintugen. Konsulenten hjælper med at vurdere
og klargøre den problematik eller udfordring, som I gerne vil arbejde med. I kan også få sparring fra en
digital ekspert, så I får en helt klar definition af jeres udfordring og dermed også få mest muligt udbytte
af et sprint.

Under
Selve sprintugen foregår sammen med to andre virksomheder. Sammen bliver I faciliteret igennem sprintprocessen.
Som supportfunktion, vil I få tilknyttet en designstuderende, som vil assistere jeres sprintteam.
Et sprint løber over fem hele dage, med start mandag og slut fredag.

Er du designstuderende og vil vide mere om, hvordan du deltager?  – Læs mere her

Efter
Efter et sprint får I hjælp til at forankre og implementere jeres initiativ eller udvikle nye initiativer. Det kan
ske enten ved et nyt sprint eller med hjælp fra vores eksperter inden for design og digitalisering.

PROGRAM:

Dag 1
Kortlægning

I starter ugen ud med at udfolde problemet og kortlægge de spørgsmål, som danner grundlag for idéudviklingen. Når
dagen er slut, har I kortlagt hvilken udfordring, der arbejdes med resten af ugen, og har samtidig fået en fælles forståelse af jeres kunde/bruger, deres behov, og problemets kontekst, samt konkurrerende løsninger.

Dag 2
Idéudvikling
I vil bruge hele dagen på at udvikle og visualisere forskellige løsninger og åbne mulighedsrummet op. Når dagen er slut, har I genereret en række forskellige idéer til den aftalte problemstilling.

Dag 3
Konceptudvikling
Efter en hel dag med udvikling af idéer, bruger I dagen på at finde frem til en eller flere løsninger, som I vil arbejde videre med. I slutter dagen med at have udviklet et eller flere koncepter/fortællinger omkring jeres løsning, og beslutter jer for hvilket koncept, I ønsker at bygge prototype på og teste på jeres kunder.

Day 4
Prototyping
On this day, you build your solution and collaborate to develop, for example, text, images, models for how the solution should look. When the day is over, you have a prototype that you can take out and test on your customers / users.

Day 5
Test
Day you use to test your idea with your users and customers. In that way, you collect feedback on your digitization initiative. When the day is over, you have gained clarity about the potential of your solution and have prepared an
action plan with activities and responsible to take the next step towards your digital transformation. This also includes a decision to implement, whether you need digital advice or whether you need to take a new sprint.

 

landkort for Sprint:Digital

 

For 2019 gælder det at sprint afholdes på følgende uger:

JYLLAND og FYN:

ÅLBORG: Uge: 18 (design-people)

RANDERS: uge 26 (design-people)

AARHUS:  Uge 12 (Gejst Studio), uge 21 (Gejst Studio)

HORSENS: Uge 21 (Artlinco)

KOLDING: Uge 23 (Developa), uge 26 (loop), uge i august/september (Developa)

ODENSE: Uge 10 (Tokerød+ og Human Business), uge 14 (Tokerød+ og Human Business) , uge 19 (Regndans), uge 25 (Eggs Design)

HOVEDSTADSOMRÅDET OG SJÆLLAND

KØBENHAVN: Uge 18 ( Flip Studio), uge 19 ( Innovation Lab), uge 23 (Innovation Lab), uge 23 (Permanent Beta), uge i august/september (Designit)

ØVRIGE SJÆLLAND: Uge 19/20 (Futu)

Små og mellemstore danske virksomheder

Sprint:Digital henvender sig til små og mellemstore danske virksomheder, der ønsker at komme i gang med digitalisering eller at styrke de digitaliseringstiltag, de allerede har.

Vilkår

D2i og DDC er ansvarlige for at vurdere virksomhedernes investeringsvillighed og finansielle kapacitet i forhold til deltagerfinansiering, som er nødvendig i Sprint:Digital.

Krav til virksomheden:
Ledelsesmæssig opbakning og engagement i sprintet er centralt, for at virksomheden kan lykkes med digital transformation.
Virksomheden skal derfor:
• Afsætte tid til scoping med sprintfacilitator. Beslutningsmandat skal være tilstede på mødet.
• Udpege 3-5 medarbejdere i fem dage til selve sprintet. Beslutningskompetencer skal være tilstede på sprintet.
• Afsætte ressourcer til implementering af løsning og opfølgning af den handlingsplan, som virksomhederne udarbejder. Virksomheden udpejer
en ansvarlig for forankringen.
• Finde 3-5 kunder/brugere som en ny løsning kan testes på.

Praktisk info

Sted

Diverse udvalgte lokationer i Danmark

Prisen inkl. en scoping session og en rådgiversession med en digital ekspert er:

Første sprint 25.000 kr. Andet sprint 15.000 kr. Tredje sprint 10.000 kr.

Tilmelding sker via www.sprintdigital.dk

Virksomheden skal beskrive sit formål med at deltage i Sprint: Digital, sin målgruppe, forretningspotentiale, digitale udfordringer.