EmpInno: Når Smart Specialisation Strategies skal gøres smart

Udførende: D2i – Design to innovate

Kontaktperson: Aase Højlund Nielsen

T: +45 31 61 67 09

Kontakt og tilmelding: aase@d2i.dk

Det kan være en udfordring at finde den rigtige måde at føre strategierne ud i livet på. Især når ressourcerne er begrænsede og opgaverne er mange. Der er hjælp at hente for fx kommunalt eller regionalt ansatte igennem projektet EmpInno!

Som partner i det EU-støttede projekt EmpInno stiller D2i kompetencer og viden om designmetoder til rådighed for lokale og regionale myndigheder i Region Syd samt for regionens øvrige klyngeorganisationer, når de skal handle på strategierne. Det handler om at få hjælp til at gennemføre strategierne på en ’smart’ måde.

Med designmetoder går D2i struktureret og metodisk til værks i en åben og kreativ proces, som åbner op for nye løsninger og handlingsmuligheder: For en by eller en region, der arbejder med udvikling af handlingsplaner til kommunale og regionale strategier, kan det betyde alternative løsningsmodeller, der både viser sig at være bedre og billigere.

Det vil sige, at du som kommunal eller regional medarbejder vil kunne få D2i til at levere en workshop eller en temadag med fokus på den strategi, som din organisation skal konkretisere i handlinger. Vi finder ikke løsningerne for dig, men vi viser dig værktøjer, som hjælper jer frem til de smarte måder at eksekvere strategien på.

Et EmpInno forløb tilpasses jeres særlige behov og interesser og kan variere alt efter opgavens omfang og jeres behov.

 

 

EmpInno logo - D2iInterreglogo

Hvem kan deltage

Erhvervsfremmekonsulenter, kommunale og regionale medarbejdere, og andre, der arbejder med at fremme vækst og udvikling på baggrund af strategier har mulighed for at deltage.

Vilkår

Det er gratis at deltage. Forløbene er støttet af EmpInno projektet.

Praktisk info

Sted

Forløb kan foregå hos D2i – Design to innovate eller hos den respektive forvaltningen

Pris

Det er gratis at deltage