DigitaliseringsBoost – Få råd til din digitale rejse

Udførende: D2i – Design to innovate

Kontaktperson: D2i - Design to innovate

Kontakt og tilmelding: info@d2i.dk

Et nyt EU-projekt skal hjælpe 75 små og mellemstore virksomheder med ombord på det lyntog, der allerede ræser afsted mod Industri 4.0.

D2i kan hjælpe dig med at købe billetten.

Falder din virksomhed indenfor 9 specifikke kategorier, der definerer Industri 4.0 har du mulighed for at få dækket op til 33% af lønomkostninger der er relateret til produktudvikling. Det er de fem regionale Væksthuse, der står bag tilbuddet, som hører ind under programmet DigitaliseringsBoost. Formålet med DigitaliseringsBoost er at bringe virksomheder og uddannelsesinstitutioner tættere sammen om at skærpe både research og udvikle af nye produkter, services og løsninger og dermed sikre små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne.

75 virksomheder kan få del i 40 mio. kr.

Hører du til blandt de virksomheder, som ser digitaliseringen som den største udfordring de kommende år, og ikke føler dig parat, så er du ikke alene. Flere undersøgelser påpeger netop denne udfordring, som også er årsagen til, at de fem regionale væksthuse i fællesskab tilbyder et DigitaliseringsBoost, så så du gennem samarbejder med videninstitutioner og adgang til økonomi, kan få de seneste forskningsresultater og udvikle konkurrencedygtige nye produkter, serviceydelser og nye måder at gøre tingene på.

Produkterne, løsningerne eller koncepter skal have et kommercielt sigte med et eller flere elementer af design i bred forstand. DigitaliseringsBoost er et partnersamarbejde, der skal foregå i teams med minimum tre SMV’er og en videninstitution.

Industri 4.0 er et bærende element i digitaliseringen af Dan­mark. For at ruste virksomhederne til fremtiden er implemen­teringen af teknologier fra Industri 4.0 i SMV’er helt afgørende for dansk produktivitet og konkurrenceevne.

De 9 kategorier defineret under Industri 4.0 er:

 • Big Data & Analytics
 • Virtual Reality og Augmented Reality
 • 3D print
 • Simulering
 • Horisontal og Vertikal Integration
 • Internet of Things
 • Cybersikkerhed
 • Cloudløsninger
 • Avancerede Robotter

 

Hvad kan du få ud af DigitaliseringsBoost?

 • Op til 600.000 kr. (max 33% af lønomkostninger) i støtte til team­ets virksomheder i forbindelse med produktudviklingen.
 • Op til 150.000 kr. til videninstitu tionens indsats i forbindelse med produktudviklingen.
 • Præsentation af produktet/løsnin­gen/konceptet for potentielle kun­der ved workshops og konference.
 • Hjælp til at komme gennem pro­cessen.

Hvem kan søge?

Alle SMV’er med et markedsdrevet behov for udvikling af nye produkter, løsninger eller koncepter inden for digitalisering og Industri 4.0.

Vilkår

Alle SMV’er med et markedsdrevet behov for udvikling af nye produkter, løsninger eller koncepter inden for digitalisering og Industri 4.0.

Omkring videninstitutioner:

Teamet kan vælge mellem de 3 til­ knyttede videninstitutioner, som er Designskolen Kolding, Professions­ højskolen Metropol og Mads Clausen Instituttet på Syddansk Universitet i Sønderborg.

Hvis de nødvendige kompetencer ikke findes her, kontaktes Væksthus Syddanmark for nærmere aftale.

Praktisk info

Sted

Hos virksomheden selv

Pris

Støttet af EU og de fem regionale væksthuse herunder Væksthus Syddanmark

Ansøgningsformular

Ansøgningsformularen fås ved hen­vendelse til Projektkonsulent, Linda Hechmann Lagoni, linda@d2i.dk