Digital Omstilling – Strategi for Digitalisering

Udførende: D2i – Design to innovate

Kontaktperson: D2i - Design to innovate

Kontakt og tilmelding: mbb@ddc.dk

Mere end 100.000 kr. i støtte til direkte, digital rådgivning. Det er det, syddanske virksomheder har mulighed for at få, ved at deltage i Digital omstilling – Strategi for digitalisering. Projektet er iværksat af Væksthus Syd og Syddansk Vækstforum, assisteret af blandt andet designklyngen D2i – Design to innovate

Alle taler om Industri 4.0 og der findes et væld af støtteprogrammer og private udbydere, der kan assistere med udvikling af konkrete projekter. I den jungle af digitale muligheder er det at lægge en plan en god idé. Det kan et nyt projekt under titlen Digital Omstilling – Strategi for Digitalisering hjælpe med. Her kan syddanske virksomheder få dækket 50% af deres udgifter til en digital ekspert efter eget valg. Eksperten skal bruges til at hjælpe virksomheden med alt fra at udarbejde en strategi for e-baseret markedsføring til planlægning af intelligente produktionsstrategier og andre former for relevante strategier for digitalisering.

Fra D2i – Design to innovates side er det Senior Designkonsulent Linda Hechmann Lagoni, der håndterer Strategi for Digitalisering og dermed også hende, virksomheder skal henvende sig til, hvis de har interesse for at deltage i projektet, som løber i tre år og udbyder i alt 4 mio.kr.

Udover Strategi for Digitalisering findes også projekter, hvor virksomheder på andre måder kan søge økonomisk støtte og vejledning til en digitaliseringsproces.

 

Hvem kan deltage

Programmet er målrettet virksomheder, som i dag står på en analog platform, og som kan se potentialet ved digitalisering ude i horisonten.
Den samlede udgift til ekspertrådgivning må ikke overstige 220.000 kroner.

Vilkår

Virksomheden skal være geografisk tilknyttet Region Syddanmark

Praktisk info

Sted

Hos virksomheden selv

Pris

Virksomheden betaler 50% af den endelige udgift. Det samlede beløb må ikke overstige 220.000 d.kr.

Tilmelding og mere information

Ansøgningsformularen fås ved hen­vendelse til Projektkonsulent, Mette Bjerregaard Boisen, mbb@ddc.dk