Design som Vækstkatalysator

Udførende: D2i – Design to innovate

Kontaktperson: Thomas Holst Madsen

T: +45 31149969

Kontakt og tilmelding: Thomas@d2i.dk

Sådan skaber du vækst i din virksomhed: 

Design som vækstkatalysator er et tilbud til potentielle vækstvirksomheder. Ved brug af designmetoder står din virksomhed stærkere.

D2i kan hjælpe din virksomhed til at blive en vækstvirksomhed.

D2i hjælper dig både med finansiering og udarbejdelse af en individuel vækstplan for din virksomhed med hjælp fra en ekstern konsulent efter eget valg. Selve forløbet bliver skræddersyet i forhold til din virksomheds nuværende situation og jeres målsætninger for fremtidig markedsposition. Vækstplanerne udarbejdes ved brug af designmetoder og hjælper jer med at få synliggjort et eller flere af følgende områder:

/ Fokus på udvikling af nye produkter og/eller services
/ Udnyttelse af muligheder i ny teknologi
/ Potentiale for eksport og nye markeder
/ Indsigt i eksisterende og nye kundesegmenter
/ Realisering af forretningspotentialet i nye ideer
/ Bedre udnyttelse af ressourcer, energi og materialer

 

Som en del af Design som vækstkatalysator er designbasen.dk oprettet. Her kan virksomheder med behov for designkompetencer søge diverse designstudier- og bureauer. designbasen.dk er gratis for alle parter.

 

Hvem er vi?

D2i designklyngen er en gruppering af virksomheder, organisationer og videnmiljøer, der arbejder sammen om projekter på et strategisk niveau for at opnå øget vækst og velstand gennem designanvendelse. Projektet Design som Vækstkatalysator udbydes af D2i designklyngen i samarbejde med Syddansk Universitet, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, der bidrager med viden og værktøjer.

 

Hvorfor designmetoder?

En nylig undersøgelse viser, at designdrevne virksomheder på det amerikanske S&P Index over en 10-årig periode har klaret sig 228% bedre, end ikke designdrevne virksomheder. Du kan læse mere om undersøgelsen og om design i øvrigt i vores materiale udarbejdet i samarbejde med Mandag Morgen: New Doing – How strategic Use of Design Connects Business with People.

Hvem kan deltage?

20 små og mellemstore virksomheder med potentiale til at blive vækstvirksomheder. En vækstvirksomhed defineres som en virksomhed, der har mindst 5 ansatte, og som har potentiale til vækst. Der er ikke et alderskrav til vækstvirksomheder.

For at kvalificere din virksomhed til støtteordningen skal du/I deltage i en kort screeningsproces. Her vurderer D2i, på baggrund af de ønskede informationer, om virksomheden har potentiale til at blive en vækstvirksomhed.

Vilkår

Virksomheden kan indkøbe eksterne konsulentydelser på op til 200.000 kr. til at få udarbejdet en vækstplan med brug af designmetoder. 50% af udgifterne - op til 100.000 kr. dækkes af Design som Vækstkatalysator. Virksomheden skal selv finansiere de resterende 50% kontant.

Design som Vækstkatalysator støtter ikke efterfølgende implementering af vækstplanen.

Virksomheden skal forvente at investere tid i forbindelse med udarbejdelse af vækstplanen.

For at kvalificere din virksomhed til støtteordningen skal du/I deltage i en kort screeningsproces. Her vurderer D2i, på baggrund af de ønskede informationer, om virksomheden har potentiale til at blive en vækstvirksomhed.