29. november 2018. Kl: 11.00-16.00

Cross Cluster Innovation – Workshop by invitation only

Udførende: D2i – Design to innovate

Kontaktperson: Aase Højlund Nielsen

T: 31616709

Kontakt og tilmelding: aase@d2i.dk

Interaktiv workshop for klyngeaktører i Region Syddanmark om, hvordan de syddanske klynger bruger de opbyggede styrkepositioner inden for sundhed, robotter, energi og design til at sikre fortsat vækst i erhvervslivet. 

D2i og de syddanske klynger samles til strategisk udviklingsworkshop. Workshoppen vil identificere snitflader og fælles interesseområder på tværs af klyngerne og pege på nye strategiske indsatsområder. Sammen vil deltagerne bruge de styrkepositioner, klyngerne har opbygget, som fundament for at drøfte, hvordan man fremadrettet kan sikre en fortsat erhvervsudvikling, der giver mening for virksomhederne og de klynger, de er tilkoblet.

Deltagerne vil på workshoppen arbejde med ”S3 Synergy Diamond Model” . Et værktøj, der er udviklet af tyske af Gerd Meier zu Köcker fra Cluster Agency i Stuttgart, til identifikation af indsatsområder på tværs af regionale styrkepositioner.

Cluster Excellence Denmark vil stå for faciliteringen af den interaktive del af workshoppen, mens eksperter fra Region Syddanmark og Syddansk Universitet vil bidrage med ekspertviden.

EmpInno_interreglogo future week

 

Hvem kan deltage?

Workshoppen er forbeholdt medarbejdere involveret i strategisk udviklingsarbejde i de fem syddanske klynger: WelfareTech, Odense Robotics, CLEAN, Offshoreenergy.dk og D2i.

Workshoppen er arrangeret af D2i – Design to innovate og afvikles som en aktivitet under Interreg-projektet Empinno.

Praktisk info

Sted

Pakhuset, Sdr. Havnegade 7, 6000 Kolding

Pris

Gratis

Tilmelding og mere information

Tilmelding kan kun ske mod forudgående invitation