Bæredygtig Fremgang

Udførende: Designskolen Kolding

Kontaktperson: Liv Eskholm

T: +45 26 12 35 81

Kontakt og tilmelding: lje@dskd.dk

Lær at koble økonomisk vækst med social og miljømæssig bæredygtighed

 

Ved at bruge designmetoder kan vi hjælpe din virksomhed med at skabe bæredygtig vækst. Har I svært ved at komme i gang med bæredygtige tiltag, fordi I er bange for at love for meget? Og at bæredygtighedsstrategier kan ses som en trussel mod den eksisterende arbejdsgang?

Ved at deltage i projektet Bæredygtig Fremgang forbedres virksomheders innovationsevne igennem udvikling af nye produkter, services og systemer. Innovationsforløbet tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds situation og mulighed for at koble økonomisk vækst med social og miljømæssig bæredygtighed i en lokal (dansk) kontekst.

Potentialet for en bæredygtig udvikling afdækkes gennem medarbejderinddragende workshops. Der arbejdes efterfølgende med visualiseringsprincipper og prototype-forløb. Disse forløb indeholder konkrete værkstedsaktiviteter (bl.a. på Designskolen Koldings værksteder), som udfordrer deltagernes evne til at tænke og handle kreativt og kommunikerende i forhold til den aktuelle udvikling. Der arbejdes parallelt med designmetoder til at identificere vækstpotentiale igennem bæredygtige forandringer i virksomheden.

Et innovationsforløb strækker sig over 6 dage fordelt over 6 måneder i hold af 4-6 virksomheder.

Igennem forløbet vil du møde konkrete værktøjer og designmetoder, som udfordrer virksomhedens medarbejdere og ledelse til at tænke og handle kreativt og kommunikerende i forhold til den aktuelle udvikling. Øget brugerkendskab og vidensdeling på tværs af værdikæden er nøgleord i forhold til innovation, vækst og succes. Indsigter omkring bruger, fremtidsscenarier og muligheder for jeres virksomhed, danner rammen for innovation og udvikling af såvel langsigtede som konkrete strategier, I kan implementere i jeres hverdag, som aktive handlinger og generatorer for vækst.

I vil møde metoder, fra ”designtænkningens værktøjskasse”, der gør dig i stand til at…

 • At overskue og forstå de mange perspektiver i bæredygtighed.
 • At identificere fremtidsscenarier der kommer til at påvirke vores forretningsmodel.
 • At identificere vores virksomheds potentiale for at arbejde med bæredygtighed.
 • At arbejde aktivt med værdi-baserede forretningsmodeller – why og motivation.
 • At arbejde aktivt med stærkt slutbrugerfokus for at opnå størst mulig relevans.
 • At arbejde aktivt med flere bundlinjer: Profit – Planet og People.
 • At arbejde med produktudvikling med aktivt afsæt i værdikæder og cirkulær økonomi.
 • At identificere og arbejde med fremtidens bæredygtige materialer.
 • At arbejde aktivt med begrebet ”Design for Disassembly” – det at skabe til rene materialefraktioner.
 • At arbejde handlingsorienteret, eksperimenterende og afprøvende.
 • At arbejde visuelt og aktivt med nye forretningsmodeller.
 • At skabe visuelle strategier og handlingsplaner for nye bæredygtige tiltag.
 • At tilgå kommunikationen af nye initiativer indenfor bæredygtighed.

 

Hvem er vi?

D2i designklyngen er en gruppering af virksomheder, organisationer og videnmiljøer, der arbejder sammen om projekter på et strategisk niveau for at opnå øget vækst og velstand gennem designanvendelse. Projektet Bæredygtig Fremgang udbydes af D2i designklyngen i samarbejde med Designskolen Kolding.

Forløb 6:

6. september 2018: Opstart af forløb

Tilmelding

Hvem kan deltage?

30 små og mellemstore virksomheder

Den primære målgruppe er syddanske små og mellemstore virksomheder, der har en designtilgang samt erfaring med at arbejde med design. I er åbne for at arbejde innovativt med at opdyrke nye markeder ud fra en langsigtet strategi med fokus på bæredygtighed.

Det er vigtigt at ledere og medarbejdere, der har ansvar for hver del af virksomhedens værdikæde kan deltage i hele forløbet.

Vilkår

Deltagelse er gratis for små og mellemstore virksomheder.

Virksomheden skal registrere tidsforbruget i forbindelse med projektet.