Gæsteblog

Organisationsudvikling gennem nysgerrighed og design

09/03 2017

Del her:

Lær din organisation at være nysgerrig

– Nysgerrighed er hovedingrediensen i innovationen – og dermed en af kernekompetencerne i designtænkning

Alle mennesker starter livet med at være nysgerrige. Som børn var vi nysgerrige. Det er en drivkraft. Det er sådan vi lærer; ved at undersøge og gå på opdagelse. Nogle vedbliver med at være det, andre skal pirres til at være det.

Alle organisationer kan arbejde med nysgerrighed. Nysgerrighed kan genlæres.  Innovation starter ofte med aktiv nysgerrighed. Der ligger et stort potentiale i at udvikle en innovativ aktiv og nysgerrig organisation. Det vender vi tilbage til.

Nysgerrighed kickstarter innovation

Ordet design forbinder vi ofte med smukke former og kvalitetsprodukter. Men den nyeste udvikling inden for design er, at vi nu kobler ordet med ”tænkning”: Design-tænkning. Dermed har du en værktøjskasse og en række metoder til at tænke innovation på.  Men til trods for, at det er både relevant og værdiskabende at tale om innovation i næsten alle organisationer, så er det samtidig et ord og et begreb som kan lyde fjernt og ikke relevante. Derfor er det en god idé at starte et helt andet sted. Et sted vi alle kan enten relatere til eller genlære. Det sted hedder nysgerrighed.

En vågen, nysgerrig organisation

En organisation, der trænes i nysgerrighed, bliver en vågen organisation. Det bliver en organisation, der med nysgerrighed registrerer udviklingen på markedet, der aktivt er nysgerrige på kunderne og som nysgerrigt undersøger sammenhænge og muligheder. Den nysgerrige organisation er god til at stille spørgsmål og undre sig. ”Gad vide om…?” , ”Hvad mon …?” og ”Hvad nu hvis…?”. En organisation der er god til at stille spørgsmål og undre sig vil også blive trænet i at finde nye svar. Den vil blive god til at forholde sig til potentiale og forretning, netop fordi alt ikke er givet.

Så hvordan gør man så?

En virksomhed besluttede sig for at se på sig selv med nysgerrige øjne. Vi tegnede et overblik over de processer der foregår i ‘maskin-rummet’ hver gang en kunde henvender sig, for at købe en ydelse. Det er ikke en øvelse de normalt vil finde nødvendig. De ved jo godt hvad der skal til, for at kunden får dækket sit behov. De ved godt, hvad de skal gøre for at levere produktet. – Og dog! For der sker nemlig noget, når vi begynder at se på det, vi laver, med ny opmærksomhed og nysgerrighed. Vi tegnede en tegneserie af den proces, kunden oplever, og så dermed på processen med nye øjne. Her fik vi øje på, hvor der var svage områder, der kunne styrkes og hvor der var potentiale, der kunne udfoldes i form af nye services eller produkter. Vi fik øje på vækst og optimeringsmuligheder. Vi fik også øje på ressourcer, der faktisk kunne bringes i spil på nye måder og på årsager til manglende trivsel i organisationen. 

Innovation er for nogle, aktiv nysgerrighed er for hele organisation

Hvor innovation ofte opfattes som noget, nogle i organisationen tager sig af, så er aktiv nysgerrighed noget, alle kan lære. Aktiv nysgerrighed behøver ikke at være langhåret og luftig.  Det behøver ikke være svært. Vi skal ikke alle opfinde nye produkter, services eller nye forretningsmodeller. Vi skal blot være yderst opmærksomme på at være aktivt nysgerrige og åbne for sammenhænge og muligheder.

Hele organisationen kan udvikle sig igennem aktiv nysgerrighed. Driftsorganisationen skal også være nysgerrig. Drift og aktiv nysgerrighed er ikke uforenelige størrelser. Tværtimod.  Når vi ønsker at udvikle en nysgerrig organisation, har vi ofte behov for to ting.

  • Vi ønsker at klæde et team på til at drive innovation og design-tænkning i organisationen. Det kan vi gøre igennem konkrete udviklingsprocesser og en række redskaber, der aktiverer nysgerrighed
  • Vi ønsker en vågen og omstillingsparat organisation. En organisation, der med udgangspunkt i den enkeltes arbejde, er nysgerrig på muligheder, på udviklingspotentiale, på optimering af arbejdsprocesser, salgsmetoder og kundernes behov. Kort sagt, at den enkelte forholder sig nysgerrigt til, hvordan han/hun kan medvirke til udvikling af proces og adfærd i sit daglige arbejde.

Organisationen kan lære at være aktivt nysgerrig. Og vi kan træne opmærksomheden på, hvordan vi på denne måde alle sammen kan være med til at skabe mere værdi. Resultatet bliver innovation i sin ypperste form, relevant og værdiskabende og slet ikke langhåret, luftigt, fjernt eller svært.

Fremtidens organisation er nysgerrig!

 

 

Læs mere om Julie Kjær Madsens arbejde på hendes hjemmeside.