Persondatapolitik

Det er D2i – Design to innovates målsætning at beskytte dine personlige oplysninger. Denne politik beskriver, hvordan D2i – Design to innovate håndterer personlige oplysninger der indsamles og behandles på D2i – Design to innovates hjemmeside og i forbindelse med udsendelse af email og andet.

Hvad er personlige oplysninger?

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, fx navn, adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads. Som hovedregel kan du bruge hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv.

Hvordan indsamler D2i – Design to innovate personoplysninger?

Ud over de oplysninger, som du selv indtaster i forbindelse med tilmelding til nyhedsmail, kan D2i –Design to innovate indsamle personoplysninger om dig på forskellige måder, herunder:

Ved brug af cookies på vores hjemmeside.

Ved at du selv afgiver oplysninger, f.eks. ved at besvare et spørgeskema eller udfylde en formular på hjemmesiden.

Ved at du tilmelder dig et af D2i – Design to innovates arrangementer.

Ved at du bruger sociale medier, såsom Facebook og LinkedIn, i din kommunikation med D2i – Design to innovate, fx i forbindelse med D2i – Design to innovates sparring, programmer, arrangementer og markedsføring heraf.

I den forbindelse kan D2i – Design to innovate blandt andet indsamle følgende personoplysninger:

Navn, identifikations- og kontaktoplysninger (fx telefonnummer, e-mail), når du udfylder formularer eller på anden vis kommunikerer med D2i – Design to innovate via hjemmesiden.

IP-adresse, oplysninger om styresystemet på din computer eller mobile enhed og den valgte browser.

Online aktiviteter på hjemmesiden.

Informationer om dig fra de sociale medier, herunder Facebook og LinkedIn.

D2i – Design to innovate behandler ikke følsomme oplysninger om dig.

Hvad bruger D2i – Design to innovate personoplysningerne til?

D2i – Design to innovate bruger oplysningerne til at målrette vores markedsføring og tilbud, så det er relevant for dig og andre brugere. Vi bruger desuden oplysningerne til at kunne levere vores ydelser til dig (eksempelvis når du tilmelder dig et arrangement/event/seminar eller forløb).

Hvad er retsgrundlaget for at D2i – Design to innovate behandler dine personoplysningerne?

Vores grundlag for at behandle dine personoplysninger er dels opfyldelse af aftaleforhold eller forpligtelser over for dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b), dels en interesseafvejning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er vores interesse i at kunne målrette vores kommunikations- og markedsføringsindsats, samt at levere den information du efterspørger.

Hvem videregiver D2i – Design to innovates personoplysninger til?

De personoplysninger du afgiver til os på hjemmesiden og andre sites som vi driver anvendes kun af D2i – Design to innovate. D2i – Design to innovate videregiver kun personlige data i den udstrækning, lovgivningen kræver det, f.eks. til politi eller myndigheder med nødvendigt retsgrundlag. D2i – Design to innovate benytter databehandlere til f.eks. IT-drift og udsendelse af emails og andet.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter afgivelse/aktivitet.

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

Indsigsret:Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Berigtigelse og sletning:Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, og du har – I særlige tilfælde – ret til at få slettet oplysninger om dig eller få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Indsigelse:Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Se kontaktoplysninger nedenfor.

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder og finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på

D2i – Design to innovate
Sdr. Havnegade 7
6000 Kolding
CVR-nr.: 33548737
Telefon: 25 94 64 40
Mail: info@d2i.dk