Arkiv

Et mobilt rum til innovation

22/09 2014

Del her:

OJ Electronics har i 50 år produceret elektroniske løsninger til styring af varme og ventilation. I forbindelse med udarbejdelsen af en overordnet, mere målrettet, innovationsstrategi fik virksomheden helt nye ideer og konkrete værktøjer til processen gennem en designkonsultation hos D2I.

Oprindeligt var det tænkt som et fysisk rum. Et mødelokale, hvor innovationsideerne skulle flyve både højt og lavt, og fundamentet til den fremtidige produktudvikling hos OJ Electronics dermed skulle støbes.

Det er forhistorien, som Mette Munk, Head of Product Management & Marketing i virksomheden, fortæller den. ”Vi vil gerne arbejde hen mod at styre vores produktudvikling bedre – få en bedre front loading process. Samtidig vil vi gerne skabe mere ’organisatorisk energi’, så vi kan få endnu flere og endnu bedre ideer. Så vi havde egentlig planlagt at skabe et lokale, der ikke var underlagt samme kultur som i kontorbygningerne, hvor udviklings- og markedsafdelinger kunne arbejde sammen,” siger Mette Munk.

Derfor tog OJ Electronics også glade mod tilbuddet om en designkonsultation med D2I, da muligheden opstod via en medarbejder, der havde været på et innovationskursus på Designskolen Kolding, og dér havde hørt om muligheden for en konsultation. Forventningen var ifølge Mette Munk primært at ’få nogle redskaber til den mere legesyge del af idegenereringen’.

Men der var mere i vente fra designernes side. Innovation er ikke ét rum OJ Electronics fremstiller produkter til varme- og ventilationsstyring. Godt halvdelen af porteføljen er virksomhedens egne standardprodukter, mens den anden halvdel er OEM-produkter, der videresælges til andre producenter. Uanset hvilket segment, der er tale om, har OJ Electronics de senere år fået øjnene op for vigtigheden af at skabe endnu mere innovation i de allertidligste projektfaser, så virksomheden bliver mere proaktiv i forhold til markedernes behov. Og at det ville kræve et ganske særligt sted at arbejde med innovation, var man blevet enige om internt i virksomheden.

Men den idé blev udfordret, da designerne rykkede ind: “Innovation skabes ikke i ét rum alene – innovation skal foregå på alle planer i organisationen, både fysisk og mentalt. Kodeordet for konsultationen var, at man hos OJ Electronics kunne begynde at ’lege for alvor’, på alle niveauer af organisationen. Men det sker bedst, hvis muligheden for og lysten til at designe og innovere hele tiden er tilstede, i alle funktioner. Derfor fokuserede vi på, at det er meget mere værdifuldt at føre aktiviteterne ud i virksomheden, så metoder og redskaber man bruger, bliver mere synlige og delbare,” siger designkonsulent hos D2I, Kim Aagaard Holm.

Derfor kom fokus i designkonsultationen til at ligge på en præsentation af en række kreative værktøjer, og ikke mindst på at træne virksomheden i at bruge disse, så man hos OJ Electronics hurtigt kunne blive selvkørende i forhold til optimale innovationsprocesser.

Virkelig anvendelig viden
Kun knap tre måneder efter designernes en-dags-rykind, er man hos OJ Electronics allerede ved at kunne se de første, reelle tegn på, at den nye viden virker – og kan anvendes.

”Vi har efterfølgende udviklet en værktøjskasse, med nogle af de ting, vi blev trænet i at bruge på konsultationen,” siger Head of Product Management & Marketing, Mette Munk: ”Vi har taget de værktøjer, der passer bedst ind i vores kultur: Idégenerering, Personas og Storyboards. Vi har printet dem på nogle store plancher, der kan hænges op i alle vores mødelokaler. Samtidig har vi sørget for at lave en lille kogebog, der giver en introduktion til, hvordan man bruger de forskellige værktøjer, så alle kan bruge dem effektivt.” siger Mette Munk og fortæller, man i virksomheden også er blevet langt skarpere på at arbejde med åbne og lukkede tilgange – altså at kunne sige, ’nu ideudvikler vi, alt kan lade sig gøre’ og så, på et tidspunkt i processen, sige ’nu skal vi tage en beslutning om, hvad vi konkret gør’.

Og hele det nye set-up er blevet rigtigt vel modtaget, kan Mette Munk berette: ”Selvom man måske kunne tro, vores ingeniører ville være lidt skeptiske i forhold til den slags legende metode, er tingene bare blevet rigtigt positivt modtaget. Det er som om, de har hungret efter, der kom fokus på den her form for innovation. Derfor har vi allerede nu to helt konkrete projekter i pipeline, hvor vi arbejder med designernes metoder.”