Arkiv

Strategisk design gav vækst til Neets A/S

22/01 2015

Del her:

I mange virksomheder har udvikling og nye ideer trange kår i hverdagens rutiner. Neets A/S i Horsens fik hjælp fra D2i – Design to innovate til at få innovationen sat i system. Det har hjulpet virksomheden til vækst.

– Design og innovation er kun et hjørne af vores virksomhed, og produktion og salg fylder meget naturligt mest i hverdagen. Men vi kommer ikke videre, hvis vi ikke udvikler nye produkter eller forbedrer de eksisterende, siger direktør og stifter af Neets, Tue S. Andersen.

Neets A/S på Langballe i Horsens producerer AV-kontrolsystemer til bl.a. konference- og undervisningslokaler. Halvdelen af kunderne befinder sig i Danmark, resten i det øvrige Europa. Tue S. Andersen startede virksomheden hjemme i sin kælder tilbage i 1999. De seneste år har virksomheden oplevet omfattende vækst, så der nu er 16 ansatte.

– Vi er en virksomhed, der stadig er i gang med at vokse fra at være en enmandsvirksomhed med mig bag roret til en organisation med alt det, der hører til af mellemledere, medarbejderudviklingssamtaler, personalehåndbøger m.v. Det er en svær proces, hvor man let mister overblikket undervejs. Det er let at glemme udviklingen og bare sælge det, vi har på hylderne, siger Tue S. Andersen.

Nyt tankesæt gav vækst
Innovation er ikke blot et modeord hos Neets. Det er en livsbetingelse. Det er essentielt at fornemme, hvad der rører sig i markedet og reagere på det. Lytte til sælgernes tilbagemeldinger fra forhandlerne. Hvad ønsker teknikerne? Hvad ønsker arkitekterne? Hvad ønsker brugerne?

Et design-seminar med D2i for et par år siden gav virksomheden et nyt tankesæt. Resultatet kunne aflæses på bundlinjen det efterfølgende regnskabsår, hvor Neets vækstede med omtrent 20 pct.

Tilfældig og uproduktiv innovation
Tue S. Andersen erindrer, hvordan innovationen førhen var tilfældig og uproduktiv. Det begrænsede sig tit til nogle møder, hvor nye ideer blev nedfældet på en serviet – og døde. For dagen efter ventede hverdagens rutiner; der skulle sælges, og der skulle produceres. Med hjælp fra D2i har virksomheden udviklet nogle innovationsprocesser, der nu er rodfæstet i organisation og hverdag.

– Det er svært at sige, hvor meget af vores vækst, der kan tilskrives samarbejdet med D2i, men jeg er ikke i tvivl om, at det har haft en betydning. Vi er langt mere strukturerede i dag, og vi ved, hvad vi gør og hvorfor vi gør det. Den klarhed har helt klart haft en betydning for vores vækst, siger Tue S. Andersen.