Medlemsbillede D2i

 

Medlemmer af D2i får hjælp til optimal udnyttelse af vækstmulighederne i virksomheden.

Du har stiftet bekendtskab med designmetoder.
Du og nogle af dine kollegaer har måske endda gjort brug af dem? Med et D2i-medlemskab kan virksomheder for alvor arbejde med designmetoder.
D2i hjælper dig med at spotte en udviklingsretning og finder de relevante designsamarbejdspartnere til at løse opgaven.

Der er helt sikkert mulighed for vækst i din virksomhed!
Det kan for eksempel være at øge din omsætning, finde nye løsninger eller måske udvide dit marked.

Hvad skal du vælge først?

Hvordan skal du komme derhen?

– og sammen med hvem?

Det er de svar, du kan få løst ved at være medlem af D2i. Vi hjælper dig med at identificere problematikker og muligheder og vigtigst af alt at pege dig i den retning, der passer bedst til din virksomhed, din branche og dit marked. Det D2i-medlem, vi senest har hjulpet, har for nyligt sat en tyk streg under sin omsætning, der er øget med 30%.

D2i member

Overordnet vækst-identificering og års-baseret handleplan inkl. 5 timers coaching. Fordelagtige priser på netværksgrupper etc.

D2i VIP member

Dybdegående vækst-identificering og årsbaseret handleplan inkl. 10 timers coaching. Særligt fordelagtige priser på netværksgrupper etc.

Basisydelser

HVAD DU FÅR – STEP BY STEP

Designanalyse + handleplan
I medlemskabet hos D2i er der inkluderet en årlig* designanalyse af virksomheden sammen med en handleplan for den efterfølgende indsats. Formålet med designanalysen er at sikre træfsikkerhed i markedet samt samarbejdsevne på tværs af jeres organisation.

Din virksomhed får desuden en faglig, kompetent konsulent til rådighed hos D2i. Han/hun foretager analysen ved brug af forskellige designmetoder, som f.eks. D2i’s Designkapacitetsmodel, interviews og værdikædeanalyser – alt sammen i relation til virksomhedens fortid, nutid og potentiale for fremtiden.
For at handleplanen får den ønskede effekt, er det nødvendigt, at designanalysen laves i et tæt samarbejde med virksomhedens ledelse og relevante medarbejdere.
Med designanalysen kan du implementere og udvikle designkompetencer i hele organisationen – i et passende tempo på alle niveauer.

*Analysen foretages årligt for D2i VIP-members men er frivillig hvert andet år for D2i members, som i stedet kan veksle ydelsen til andre aktiviteter.

Kontaktperson og personlig, professionel sparring
I D2i findes der konsulenter med stærke designfagligheder, som du får adgang til gennem dit medlemskab.
Sparringssessionerne giver dig mulighed for at dykke ned i aktuelle udfordringer, hvor du kan få hjælp til, hvordan du kan bruge designmetoder til at finde nye løsninger. Det er dig, der bestemmer hvilke emner, der skal tages op og hvilken person i virksomheden, der deltager. D2i hjælper gerne med definition af emner, rækkefølge og deltagere.

Hvis man som virksomhed har behov for flere sparringssessions end medlemsskabet tilskriver, kan ekstra timer tilkøbes i henhold til D2i’s timepris eller ved køb af et klippekort.

 

D2i Projekt Match
Din kontaktperson sørger for, at du bliver gjort opmærksom på de forskellige projekter, som kunne være relevante for dig og din virksomhed at deltage i.
Projektdeltagelse vil naturligt kunne indgå i den handleplan, som kontaktpersonen laver sammen med jer på baggrund af designanalysen.

 

Eventkalender
Medlemmer af D2i modtager hvert halve år en foreløbig eventkalender med D2i´s aktiviteter. Eventkalenderen giver dig i god tid mulighed for at planlægge, hvad du vil deltage i. Endelig tilmelding til diverse events og tilbud er bindende.

De forskellige events kan være konferencer, seminarer, studieture o.l., samt kurser og forløb med det nyeste indenfor designtænkning i krydsfeltet med samfunds- og forretningsrelevante temaer. D2i udbyder alt dette i samarbejde med vores partnere, Designskolen Kolding, Børnenes Hovedstad i Billund, SDU, Dansk Design Center, Lifestyle and Design Cluster m.fl. Event kalenderen opdateres løbende.

 

 

Ekstra ydelser

Netværksgrupper
D2i tilbyder netværksgrupper til medlemmer af D2i. Alle temaerne tager udgangspunkt i udfordringerne i at udnytte, implementere og lede design i en virksomhed. Netværk findes i to udgaver, afhængig af dit behov kan du deltage i du kan deltage i hhv. 4 stk. 2 timers eller 4. stk 6 timers møder. D2i sammensætter netværksgrupper, så virksomheder på tværs af brancher både kan drage nytte af og udvikle hinanden. D2i sørger forplanlægning, facilitering og opfølgning på møderne.
Eksterne indlæg kan også være en mulighed.

Matchmaking til Designere
At finde den rette samarbejdspartner til jeres projekt kan være en krævende og til tider uoverskuelig opgave. Medlemmer af D2i får hjælp til at blive sat i kontakt med kvalificerede samarbejdspartnere inden for design, der opfylder den enkeltes behov.
Medlemmer af D2i sparer tid, bekymring og penge på selv at skulle afsøge markedet.

Rekruttering/ HR-support
Den næste ansatte skal være en designer eller besidde designkompetencer.

Medlemmer af D2i får hjælp til:
– Hvad du skal efterspørge i stillingsopslaget for at tiltrække kvalificeret       arbejdskraft
– Hvilke resultater du kan forvente af en designer
– Hjælp til at lede en designer, der er kommet ombord

Workshop
Medlemmer af D2i har mulighed for at benytte D2i´s konsulenter til facilitering af workshops til en fordelagtig pris. Det kan både være interne teambuilding-aktiviteter, hvor designmetoder bliver introduceret for alle i organisationen, eller det kan være events, virksomheden ønsker at afholde for sit netværk. En D2i workshop kan være en måde at understøtte implementeringen af designtænkningen i virksomheden, hvor flere får samme ”design-sprog” og fælles værktøjer til samarbejde.
Det er virksomheden selv, der er ansvarlig for planlægning, lokalitet og forplejning.

Hvad gør du nu?

Måske har du brug for en snak og for at få klarhed over hvilken type medlemskab, der passer til dit behov? Vi kommer med glæde forbi og giver dig et overblik.

Interesseret i et medlemskab? Så kontakt venligst en af følgende:

Thomas Holst Madsen

Senior designkonsulent
T: +45 3114 9969
E: thomas@d2i.dk

Linda Hechmann Lagoni

Senior designkonsulent
T: +45 3078 6879
E: linda@d2i.dk

Hvad koster det at være med?