Artikel

Design skaber mere design

23/02 2016

Del her:

asdasd

Siden design blev udråbt som forretningslivets store innovationsredskab i 00’erne, er fagets metoder blevet the new normal i de fleste globale markedsledende virksomheder. På de mere hjemlige breddegrader, er designmetoder blevet indlejret i hundredvis af virksomheder med gode resultater til følge. Den øgede designanvendelse har samtidig skabt grobund for nye forretningsmuligheder i designbranchen.

For en god håndfuld år siden, nærmere bestemt i 2009, udråbte CEO for det internationale strategiske designbureau IDEO, Tim Brown, design og designtænkning som et enestående redskab, når virksomheder skulle innovere og skabe vækst.

I bogen ’Change by Design’, omtalte Brown ideen om designtænkning – en metode til at omsætte folks behov og ønsker til en forretningsstrategi. Kort sagt, en brugercentreret tilgang til problemløsning, der hjælper mennesker og organisationer med at blive mere innovative og mere kreative. Undersøgelser fra bl.a. Design Council, Design Management Institute og Erhvervsstyrelsen viser, at virksomheder, der anvender design til mere end blot finish og styling, har væsentlig større værditilvækst.

Men hvordan går det med brugen af designmetoder og designtænkning i danske virksomheder? De seneste fem år har klyngeorganisationen D2i – Design to innovate hjulpet mere end 550 virksomheder med at indlejre design i virksomheder. Dette har blandt andet ført til flere arbejdspladser, mere eksport og øget vækst. En anden effekt af den øgede designanvendelse blandt danske virksomheder er større efterspørgsel på designydelser. Virksomheder, der har taget design i brug som innovationsredskab, køber simpelthen mere design ude i byen.

Når virksomheder bruger design, er det primært i forhold til strategi og ledelse, innovationsprojekter og produkt- og serviceudvikling, ifølge en evaluering af D2i fra analysevirksomheden LB Analyse. Evalueringen viser endvidere, at anvendelse af design fører til igangsættelse af strategiske tiltag, udvikling af produkter/services og fokus på nye kundegrupper.

Den øgede designanvendelse blandt virksomheder giver umiddelbart anledning til at tro, at designbranchen har gyldne tider. Det er heller ikke helt ved siden af. Ifølge en artikel af professor Poul Rind Christensen, Syddansk Universitet i 2014, så er salg, eksport og import blandt designerhverv steget siden 2001. Salget er steget fra ca. to milliarder kr. i 2001 til ca. fem milliarder kr. i 2013, hvor artiklens seneste tal blev registreret.

Det øgede salg og alt andet lige større efterspørgsel i designbranchen viser sig også, når man kigger på antallet af designvirksomheder, der i samme periode er steget fra knap 1500 til lige knap 3000 virksomheder, der udbyder designydelser. Med hensyn til antallet af beskæftigede i designbranchen fordelt på byer, så fører København an, mens Aarhus og Kolding følger efter på henholdsvis andenpladsen og tredjepladsen.