Artikel

Designklyngen skal omstille Danmark til et innovativt samfund gennem design

21/11 2015

Del her:

I designklyngen D2i ­– Design to innovate skærper vi fokus med fire nye indsatsområder, der skal bidrage til vækst i Danmark.

Vores designklynge er en gruppering af virksomheder, organisationer og videnmiljøer, der arbejder sammen på et strategisk niveau for at opnå øget vækst og velstand gennem designanvendelse.

Siden 2011 har vi i D2i arbejdet med en grundpræmis om, at design skaber vækst – og at virksomheder, der anvender design i forretningsudviklingen er mere lønsomme. En anden del af vores grundpræmis er, at klyngedannelse er et effektivt erhvervsudviklingsredskab. I D2i kombinerer vi således design med klyngeudvikling, og tror på, at virksomheder, der indgår i klyngesamarbejder, er mere innovative.

d2i_kort_illustration_bred

d2i_kort_illustration_txt Designklyngen er organiseret med en central klyngeorganisation, der har til huse i Kolding. Når vi laver aktiviteter i designklyngen, gør vi det ofte sammen med hele eller dele af vores partnerkreds. Partnerkredsen består af virksomheder, organisationer og videninstitutioner primært placeret i et geografisk område rundt om Trekantområdet. Virksomheder og organisationer, der deltager i vores aktiviteter er placeret i hele landet og kaldes deltagere.

Designklyngen inkluderer tre niveauer af aktører (se ovenstående illustration), og i dag tæller vores partnerkreds blandt andet Designskolen Kolding, Syddansk Universitet, Børnenes Hovedstad, Kolding Kommune, LEGO, ECCO, Dong Energy og Region Syddanmark.

I løbet af de sidste fire år har vi i samarbejde med vores partnerkreds indlejret designkompetencer i over 575 virksomheder, i alt 1650 personer. Resultatet er flere innovative virksomheder med innovative medarbejdere og ledere, der skaber mere innovative produkter, serviceydelser og forretningsmodeller. Effekten heraf er blandt andet øget omsætning og indtjening, øget produktivitet og værdiskabelse, øget eksport og dermed flere arbejdspladser og vækst.

Nu har vi evalueret de første fire års indsats, fået ny læring og derefter udviklet en ny aktivitetsportefølje. Evalueringen har blandt andet vist, at længere forløb giver den største effekt for virksomhederne, mens også kobling til specialiserede tematikker og brancher er værdifuldt for virksomhederne.

På den baggrund arbejder vi fremadrettet med fire indsatsområder i D2i: Design ift. bæredygtighed; sundhed & velfærd; leg, kreativitet & læring, samt designdrevet innovation i produktionsvirksomheder. Disse fire tematikker understøtter Region Syddanmarks eksisterende styrkepositioner og har samtidig markant international bevågenhed og relevans.

I den nye aktivitetsportefølje, kommer vi til at tilbyde kompetenceløft inden for designdrevet innovation, rettet mod ledere og medarbejdere. Vi bliver ved med at lave internationale design camps, og skærper fokus på iværksætteri. Vi vil tilbyde dybdegående udviklingsforløb om bæredygtighed, samt koblingen mellem leg, læring og design. Der vil også være forløb med fokus på innovation på tværs af værdikæder og udviklingsprojekter med udgangspunkt i komplekse samfundsmæssige udfordringer. Og endelig vil vi tilbyde designdrevet forretningsudvikling for vækstvirksomheder.

De kommende aktiviteter henvender sig til ledere, udviklingsansvarlige og medarbejdere, og både til virksomheder, der er vant til at arbejde med design og er parat til næste skridt, samt til virksomheder for hvem det er nyt at arbejde med designdrevet innovation.

Er du interesseret i at høre mere om designklyngens arbejde og de kommende aktiviteter, kontakt da udviklingsansvarlig i D2i, Leendert Bjerg.

T: 53 78 19 85
M: lb@d2i.dk