Thit Juul Madsen

Direktør

T: +45 2528 4215

E: thit@d2i.dk

Finn Christensen

Økonomi- og administrationsansvarlig

T: +45 2462 3248

E: finn@d2i.dk

Aase Højlund Nielsen

Udviklingsansvarlig og fundraiser

T: +45 3161 6709

E: aase@d2i.dk

Thomas Holst Madsen

Senior designkonsulent

T: +45 3114 9969

E: thomas@d2i.dk

Linda Hechmann Lagoni

Senior designkonsulent

T: +45 3078 6879

E: linda@d2i.dk

Lotte Paungreen

Projektkoordinator

T: +45 2594 8415

E: lotte@d2i.dk

Anne Katrine Okholm Skole

Kommunikationschef

T: +45 2442 3262

E: annekatrine@d2i.dk

Helene Dalgaard

Grafisk designer

T: +45 2258 2213

E: helene@d2i.dk

Frederik Bøgekær Ejdrup

Videojournalist

T: 2341 1315

E: frederik@d2i.dk

Dea Simonsen

PR og Event koordinator

T: +45 2287 7135

E: dea@d2i.dk

Zahra Ajjawi

Marketing- og kommunikationspraktikant

T: +4553382306

E: zahra@d2i.dk

Renars Krastins

Multimediedesigner praktikant

T: +4581911508

E: renars@d2i.dk

Find os her:

kort