Artikel

Nedtælling til Danish Design Award: Kolding havn skal brillere med nicheløsninger

19/05 2017

Del her:

Sådan lyder visionen fra direktøren for Kolding Havn, Anders Vangsbjerg Sørensen. Kolding Havn er historien om en innovativ specialhavn i vækst, der samtidig er en af byens største arbejdspladser.

Kolding Havn er en af sponsorerne bag, når Danish Design Award i Kolding skal afvikles på Nordkajen den 31. maj. Som en fremadtænkende virksomhed formår havnen at bruge innovation og nytænkning, når der skal skaffes nye kunder. Det har bl.a. vist sig ved en vækstrate på 16% i de første tre måneder af 2017 i forhold til samme periode sidste år.

Havnens opskrift på succes er mere eller mindre enkel. Det handler om at gøre noget ekstra for kunden, så transport ikke bare er en merudgift.

”Konventionel skibstransport skaber ikke en merværdi. Det flytter blot ting fra A til B. Vores tilgang er, at vi gerne vil skabe ekstra værdi. På den måde kan du sige, at vi som specialister designer en transportløsning, der passer til kunden. Vi tager os af de specielle laster – projektlaster som vindmølletårne og ”odd size” laster, som vi er særligt egnede til. Samtidig er vi med i front, når det gælder håndtering af genbrugsmetal, hvor nyt stål bliver læsset af hvorefter genbrugsmetal bliver sejlet med tilbage til stålvalseværket,” forklarer havnedirektør Anders Vangsbjerg Sørensen.

Havnen skal, ifølge ham, ikke begynde at konkurrere på områder, hvor konkurrencen allerede er massiv. Et eksempel er containertransport, hvor man bare skal kigge stik nord eller syd, så er både Aarhus Havn og Hamborg Havn store containerhavne.

”Hvis en virksomhed for eksempel skal sende varer fra Asien til Danmark, så er afstanden mellem to havne mindre vigtig. Derfor vil de altid vælge den mest konkurrencedygtige havn – og der har Kolding Havn svært ved at følge med,” fortæller Anders Vangsbjerg Sørensen og fortsætter:

”Vi skal satse på nicher i stedet. Kolding Havn skal ikke bare have en eller to nicher, hvor den er rigtig god. Den skal have mange nicher, så du kan sige at ’vores specialitet skal være det specielle’. På den måde tror jeg, at vi kan differentiere os og blive mere konkurrencedygtige i forhold til andre havne,” siger Anders Vangsbjerg Sørensen.

Visionen om en hybridhavn

Hos Kolding Havn har Anders Vangsbjerg Sørensen en vision om at transformere havnen til et sted, hvor både boligbebyggelse, rekreative muligheder og industrihavn kan leve og eksistere side om side.

”Jeg har den overbevisning, at det faktisk kun er et plus, hvis du som beboer i en lejlighed på havnen vil kunne høre et mågeskrig eller se et fragtskib i ny og næ. Rene hav- eller vandudsigter er kedelige i længden, hvis du spørger mig og jeg tror på, at vi kan skabe en hybrid af industri og boligbebyggelse med dertilhørende caféliv, food-markets og lignende,” fortæller Anders Vangsbjerg Sørensen.

Det inderste af havnebassinet i Kolding bliver ikke længere brugt til transportaktiviteter, så det kan udnyttes på en anden måde. Selve bassinet og de øvrige arealer rundt om bliver snart lagt ud til arkitekter og udviklere, så denne del af havnen langsomt kan transformere sig yderligere til en mere rekreativ og attraktiv del af byen.

”Vi vil gerne aktivere området i og omkring det inderste havnebassin til at være en mere integreret del af bymidten. Det er vores bidrag til Kolding ligesom bidraget til Danish Design Award i Kolding også er et bidrag til Kolding og områdets forankring på designområdet,” siger Anders Vangsbjerg Sørensen.