Arkiv

Frugten af fire års designklynge

30/03 2015

Del her:

Efter fire år med designklynge i Region Syddanmark, er det tid til at kigge tilbage på effekterne og resultaterne af D2i’s aktiviteter. D2i – design to innovate er derfor blevet evalueret af to eksterne evaluatorer.

D2i er for nyligt evalueret af rådgivningsvirksomheden COWI og LB Analyse. Begge evalueringer har fokus på blandt andet effekt- og resultatskabelse blandt virksomhederne som følge af D2i’s aktiviteter. Fælles for begge evalueringer er, at potentialet af D2i’s aktiviteter endnu ikke er fuldt udnyttet, men vil blive realiseret over de følgende år. Således er virksomhedernes forventninger til fremtiden positive og meget udbredte.

I COWIs evaluering kan man læse, at ”projektet er lykkedes godt med at øge antallet af virksomheder, der arbejder med design, herunder andelen af virksomheder, der arbejder med design som innovationsdrivende middel eller som strategisk redskab.” Ligeledes vurderer de adspurgte virksomheder i COWIs evaluering D2i’s aktiviteter til at have en høj kvalitet, mens virksomhederne generelt er meget tilfredse med forløbene hos D2i.

COWI fastslår ligeledes, at 51 % af virksomhederne forventer øget eksport, mens hele 69 % forventer øget beskæftigelse. Sidst, men ikke mindst så forventer hele 88 % af virksomhederne, som har deltaget i en designkonsultation hos D2i,  øget omsætning.

Større implementering og anvendelse af design
I LB Analyses evaluering fremgår det, at knap halvdelen af virksomhederne i større eller mindre grad har oplevet øget omsætning, der kan føres direkte tilbage til deres deltagelse i D2i. Virksomhederne i LB Analyses evaluering er også blevet spurgt om, hvilken effekt de forventer efter at have deltaget i D2i. Her er billedet det samme – knap halvdelen forventer øget omsætning, mens en mindre del af virksomhederne forventer øget beskæftigelse og eksport.

Design anvendes nu betydeligt mere end tidligere blandt de virksomheder, der har deltaget i D2i’s aktiviteter, ifølge LB Analyses evaluering – ikke mindst i forhold til strategi og ledelse samt innovationsprojekter. Her er virksomhedernes anvendelse steget fra knap 20 % til godt 80 % hvad angår strategi og ledelse og fra godt 30 % til godt 80 % vedrørende innovationsprojekter.

Spørgsmålet er, om den øgede anvendelse af design har ført til forandringer i virksomheden ­– og eventuelle forbedringer af forretningsgrundlaget. Det korte svar er ja. Navnlig i forbindelse med strategiske tiltag og udvikling af produkter og services, er der sket forandringer som følge af øget designanvendelse. Ligeledes har en betydelig del af virksomhederne oplevet en forbedring af deres forretningsgrundlag.

Design førte til vækst
Efter et par vanskelige år under den finansielle krise i slutningen 0’erne, fandt isoleringsvirksomheden Saint-Gobain ISOVER løsningen på deres forretningsmæssige udfordringer i strategisk design. Det kan nu mærkes på firmaets vækstrater.

’”Vi startede en rejse i 2012, hvor vi har fokuseret meget mere på design. Design som strategisk værktøj til at udvikle vores forretning i en gunstig retning, og det blev en af vejene til vækst. De senere år har vi oplevet en gennemsnitlig vækstrate på 35% på værdiskabende løsninger, mens hele virksomheden er blevet involveret i et drive mod kundedrevet løsningssalg,” siger Klavs Eske, salgs- og marketingdirektør i ISOVER.

I LB Analyses evaluering kan man også læse, at “flere respondenter skriver, at de har opnået større bevidsthed om design i forhold til deres virksomheds identitet og arbejdsproces. Nogle skriver derudover, at de i høj grad gør brug af de værktøjer, de har lært på D2i’s aktiviteter, samt at design i højere grad er blevet inkorporeret i arbejdsprocessen.”

Med hensyn til effektskabelse vurderer LB Analyse, at der er sket en direkte effekt i form af forbedret bevidsthed og kapacitet til at arbejde med design. Der er i mindre grad sket en indirekte effekt i forhold til efterspørgsel af designydelser, mens LB Analyse fastslår at effektkæden fungerer og at den indirekte effekt vil vise sig på længere sigt.

Det gode eksempel
Den videre effekt kan mange virksomheder se frem til. De seneste fire år har 574 virksomheder og 1609 personer fra hele Danmark nemlig deltaget i D2i’s aktiviteter. En af virksomhederne er Easyfood A/S, der producerer convenience fødevarer til tankstationer, cafeterier og kantiner. Easyfood A/S hjemtog i 2011 produktionen af kærnemælkshorn efter 10 år i Polen. På trods af billigere arbejdskraft i Polen, så kunne manøvren lade sig gøre, fordi Easyfood A/S havde oplært deres medarbejdere i at skabe ekstra værdi gennem aktivt at medvirke til udvikling og forbedring af produkterne.

”Design handler om systematisk at indsamle og anvende viden om forbrugernes behov samtidig med, at vi tager udgangspunkt i vores egen strategi og de tekniske muligheder i produktionen. Den kobling er helt central for, at vi kan skabe produkter, som både imødekommer forbrugernes behov og tilbyder dem noget, de ikke vidste, de ville have,” siger Easyfood A/S’ administrerende direktør, Flemming Paasch, i Mandag Morgen og D2i’s publikation ’Newdoing’ fra efteråret 2014.

Og den øgede brug af design hos Easyfood A/S har ikke blot ført til hjemtagning af produktion. I hovedsædet i Kolding har Easyfood A/S for nyligt oprettet et innovationscenter, hvor salgssituationer og fremtidige popup-butikker kan testes. Innovationscenteret bliver sat i værk samtidig med, at Easyfood A/S netop har præsenteret et rekordoverskud på 5,8 millioner for 2014.