Gæsteblog

Flyt hjernen ned i hænderne og gør det uhåndgribelige konkret for dine medarbejdere

08/09 2016

Del her:

De fleste af os arbejder ved en skærm med ord og tal og (for de få heldige) med billeder. Det hele er fladt og gemt i skyen og vi har ikke meget synligt begreb om, hvor stor en arbejds-mængde og hvor komplekst stof, vi beder hjernen om at strukturere, arkivere og putte ned i de rigtige kasser for at skabe mening. Det er i hovedet, det meste arbejde foregår. Kroppen er bare med på arbejde for at holde øverste etage på plads 37,5 timer om ugen.

Picture1

Et værktøj til samarbejde

Når vi har fri, får kroppen lov til at blive brugt til det, den kan: løb, cykling, kajakroning, yoga, vandreture osv. og gerne i fælleskab med andre. Men først når vi har overstået dagens arbejde. På arbejdet kan det være svært at få samme fællesskabsfølelse omkring opgaverne. Hver sidder med sit og selvom, man arbejder i samme afdeling, er det slet ikke sikkert alle ved, hvad de andre bidrager med eller hvor meget, eller om man overhovedet har samme forståelse for mål og mening med arbejdet. En virksomheds værdier, principper og målsætning kan virke abstrakte og uhåndgribelige for medarbejderne. SWOT-analyser og pie-charts, KPIér og administration fylder det meste og kan udhule arbejdsglæden.

Picture2

Løsninger opstår i bevægelse

Med de designværktøjer jeg bruger på mine animationsworkshops, oplever jeg gang på gang, at deltagerne får sat nye perspektiver på deres arbejdsmæssige udfordringer ved at arbejde, kreativt, konkret med hænderne OG hovedet. De går fra at være meget akademiske og analytiske til simpelthen at flytte hjernen ned i hænderne. Det giver en meget organisk proces og som én af deltagerne skriver om designmetoden; ”..så vokser løsningerne ud af filmene, som vi aldrig havde tænkt på før”.

Picture3

Gå med på legen

Konceptet går ud på at visualisere dagligdags problematikker gennem stop motion film. Altså fysiske dukker og scenarier, som deltagerne vel at mærke, selv modellerer og bygger op over den fortælling, de ønsker at synliggøre. De arbejder med form og rum, et narrativ og timing- alt sammen noget, der som regel ligger langt fra deres normale måde at arbejde på. Til trods for at det burde være meget fremmed for deltagerne, oplever jeg altid genkendelsens glæde hos dem over materialet og den legende tilgang til at beskrive og bearbejde problematikker, der kan være svære at håndtere, hvis man skulle snakke sig til rette, som man plejer.

Sæt dagligdagen på spidsen

Animationsmediet er appellerende og har en aura af humor og satire omkring sig. Samtidigt holdes dukkerne ud i en armslængde og det er tilladt at dukkerne siger og gør ting, man ikke ellers aldrig ville tillade sig selv at sige ,men nok tænke. Dagligdags-situationer bliver ganske enkelt sat på spidsen. Det bliver de jo ikke mindre sande af og humoren kan virke som løftestang for håndteringen af det problem,som visualiseres.

Picture4

Nærvær og fællesskab giver mening – også i  din virksomhed

Der bliver grinet virkelig meget under workshoppen og stemningen er uformel uden nogensinde at blive useriøs. De fleste bliver fuldstændigt grebet af konceptet og samtidig gør processen at tankerne flyver om emnet i løbet af de 4-6 timer, så man er 100% tunet ind til sidste del af processen, hvor løsningsmodellerne skal findes og gøres helt konkrete. F.eks. hvem gør hvad hvornår, for vi når i mål med vores værdier/mission/vision. Hele seancen er præget et fokuseret nærvær, engageret fællesskab og det giver simpelthen mening for den enkelte medarbejder at have arbejde fysisk med noget uhåndgribeligt og ikke-synligt.

Dette er første blogindlæg i en serie af indlæg fra faglige fyrtårne på design- og innovationsområdet, der vil blive udgivet i samarbejde med D2i. Tina Klemmensen bruger animationsworkshop som faciliteringsredskab til at visualisere organisatoriske problematikker. Læs mere her