Arkiv

Det er ikke så svært – så kom nu i gang!

11/02 2015

Del her:

I Danmark har vi en unik historie og tradition for at arbejde med design og designmetoder. Det har skaffet os internationale succeser som Arne Jacobsens berømte Ægget, Oticons høreapparater og ikke mindst LEGO klodsen, som jeg arbejder med til daglig. Der er intet nyt i det.

Inden for de seneste 10 år har rapporter igen og igen slået fast, at de virksomheder, der arbejder med designtænkning og -metoder, klarer sig bedre i den internationale konkurrence og er mindre påvirkede af markedets konjunkturer. De har nemmere ved at tiltrække og fastholde arbejdskraft, investeringer og samarbejdspartnere.

Så hvorfor er der stadig så mange virksomheder, der ikke har taget designtænkningen til sig? Er det svært eller dyrt at implementere? Nej. Er det nemt for konkurrenterne at kopiere? Nej. Er det kun noget for store virksomheder med mange ansatte? Nej.

Udvikling i anvendelse af Design

I de sidste par år har jeg været formand i klyngeorganisationen D2i – Design to Innovate, for at være med til at udbrede både kendskabet og metoderne til designtænkning. Flere hundrede virksomheder har deltaget i introduktioner og uddannelsesforløb. En ny analyse – der udkom tirsdag den 10. februar – viser, at op mod 84 pct. efterfølgende bruger designmetoderne på strategi- og ledelsesniveau. Tendensen er klar. Jo mere man ved om designmetoder, jo mere bliver det brugt – ikke bare til produktudvikling, men også på strategisk og organisatorisk niveau.

Du kan læse hele analysen her

Desuden er det tydeligt, at jo mindre en virksomhed ved om designmetoder, jo mere gavn har de af at sætte sig ind i det. Mange virksomheder har en fordom om, at design kun kan bruges til forskønnelse af produkter, men design er i modsætning til kunst mindst lige så fokuseret på funktionalitet, brugerinvolvering, lønsomhed, værdikæde tænkning og kvalitet. I D2i regi har vi udelukkende haft fokus på små og mellemstore virksomheder, og tilbagemeldingerne fra virksomhederne er overvældende. Samtlige virksomheder bruger nu designtankegange på mange niveauer af organisationen, og jeg er slet ikke i tvivl om, at de vil kunne se effekten inden for en kort periode.

Der er ingen god grund til, at alle virksomheder ikke skulle kunne anvende design metoderne. Så kom nu i gang – det er ikke så svært!