PV-Skema

PV står for point og vægtning, som er bygget op i et skema

PV-skemaer anvendes, når gruppen har valgt et specifikt problem at arbejde med og den optimale løsning skal findes. X antal forskellige løsninger på problemet opstilles.

Hvorfor bruger vi PV-skema?

Hvis du har mange forskellige løsningsideer i form af skitser, produktudviklinger som fx principper, materialer, farver osv. kan du med fordel anvende et PV-Skema.

For at vælge den løsning, som bygger på et kvalificeret grundlag og ikke fordi man synes en given løsning er den bedste, kan du med fordel opstille et point-skema. I skemaet gives hver løsningsforslag point ud fra en vurdering af, i hvilken grad, den enkelte løsning (skitse) opfylder forskellige krav, produktet skal eller kan opfylde.

Værktøjet passer sammen med brainstorm, skitse-udvælgelse og begrundelse, fordi du kan bruge kriterier til at forklare, på hvilket grundlag, du er gået videre med din ide.

PV-skema - sådan gør du:

Hvis du ønsker at arbejde med PV-skema, kan du læse vores manuel her og få adgang til metodeværktøj.