Persona

En persona er en model af en fiktiv person, som afspejler din bruger eller en persontype fra din målgruppe. Informationerne fra din persona har du fra indsamlet materiale og viden om målgruppen fx på baggrund af observationer eller interview. Du kan også lave en person med udgangspunkt i de forestillinger eller antagelser, du har omkring persontypens karakteristika og så senere tjekke om dine formodninger stemmer overens med fakta.

 

Hvorfor bruger vi personaer?

Brug en eller flere personas som rollemodeller og pejlemærker, når du udvikler dit produkt, din service eller din strategi. Når du arbejder med personas, sørger du også for, at du ikke udvikler efter egen smag eller behov, men med udgangspunkt i den kommende bruger. Det giver dig større sandsynlighed for at ramme plet!

Persona - sådan gør du:

Hvis du ønsker at arbejde med persona, kan du læse vores manuel her og få adgang til metodeværktøj.