Hvad er observation?

Observation er iagttagelser af, hvordan brugere eller systemer handler og interagerer i forskellige sammenhænge og situationer. Vi bruger observationer til at få ny viden og nye indsigter omkring de forskellige punkter, der er relevante for enten vores brugere eller vores produkt/løsning. Fokus er på direkte at aflæse og observere forskellige træk ved de konkrete situationer – IKKE at fortolke.

Hvorfor bruger vi observation?

Ved at observere opdager man ofte nye ting i en given kontekst, der kan være relevant i forhold til ens projekt. Man tager altså udgangspunkt i, hvad der reelt sker, og ikke hvad man antager, der sker.

Når man fx observerer på brugere, kan man konkret se, hvad de gør, men ikke nødvendigvis vide hvordan de oplever det eller hvorfor, de handler, som de gør. En mulighed kan i nogle tilfælde være at bede brugeren om at tænke højt og fortælle, hvad vedkommende tænker undervejs i et forløb, men der er en risiko for at situationen bliver kunstig og overtænkt og dermed urealistisk. Bemærk at observation og interview er to meget forskellige metoder til at indsamle viden på. Når man observerer på brugere, kan man konkret se, hvad de gør men ikke nødvendig vis vide, hvordan de oplever det eller hvorfor de handler, som de gør. Interview giver brugerens fortolkning af handlinger og oplevelser.

Observation - sådan gør du:

Hvis du ønsker at arbejde med observation, kan du læse vores manuel her og få adgang til metodeværktøj.