Interaktions-kortlægning?

Interaktions-kortlægning, også kaldet offering-activity-culture map på engelsk, sætter produktet i relation til hhv. de aktiviteter hvori det bruges og derefter de kulturelle og sociale sammenhænge, det indgår i. Ved at sætte produktet ind i disse relationer, bliver produktet en del af noget andet og er ikke blot en selvstændig inaktiv ting.

Hvorfor bruger vi Interaktionskortlægning?

Interaktions-kortlægning har dit produkt i midten af cirklen og aktiviteterne og de kulturelle og sociale sammenhænge i de to cirkler udenom. Aktiviteter er, hvad brugeren gør med produktet. Det kulturelle og sociale er de sammenhænge, aktiviteterne foregår i.

Det kan være i det offentlige rum, privat, alene, sammen, envejskommunikation, flervejskommunikation, etc.

På den måde ser man produktet, eller idéen, ikke kun som en samling af selvstændige funktioner og egenskaber, men som noget, der forbinder mennesker, deres handlinger og deres kultur og sociale interaktion.

Interaktions-kortlægning - sådan gør du:

Hvis du ønsker at arbejde med Interaktions-kortlægning, kan du læse vores manuel og få adgang til metodeværktøj.