Artikel

Designere bør bruge mere energi på bæredygtighed

13/09 2017

Del her:

Supermarkederne har dem, tøjbutikkerne har dem og stormagasinerne har dem. De farverige plastikposer, som også er et statement for hver butik, fylder. Ikke bare i gadebilledet – men også i skraldespandene, og de små plastikdjævle er hårde ved miljøet. Det samme er alternativer som papirsposer og poser af økomajs, så hvad skal man egentlig gå efter? Og ved designerne overhovedet nok om bæredygtighed og genanvendelse?

 

Lad os kalde hende Rosa; Den bevidste forbruger, som altid sørger for at have en brugt plastikbærepose med, når hun køber ind. Hun bruger den samme plastikbærepose igen til det våde håndklæde efter træning, og den er især god til den medbragte salat til frokostpausen, i fald dressingen skulle flyde ud af plastikbøtten og ødelægge hendes yndlingstaske.

 

Rosa bruger i snit plastikbæreposen 2-4 gange, hvorefter den ender sine dage som skraldepose, og til sidst i dagrenovationen, hvor den bliver brændt. Hun ærgrer sig, når hun har glemt den brugte plastpose – både for miljøet og for pengepungens skyld.

 

Men hun behøver måske ikke have helt så dårlig samvittighed mere – for sagen er, at det ikke altid er lige let at gennemskue, hvad der er det bedste for natur og miljø. Så det er ikke nødvendigvis plastikposen, der er den store synder. Et af de store problemer er f.eks., at omkring 30% af plastikemballage ikke på nogen som helst måde er født med en bagtanke om genanvendelse. Det er til stor ærgrelse for Sine Beuse Fauerby, som er energi- og miljøpolitisk seniorrådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening, at genanvendelse af produkter ikke er indtænkt i designfasen . Hun kalder på mere indsigt og mere proaktivisme fra designerne:

 

”Nogle gange ærgrer vi os. Der er desværre mange tilsyneladende gode initiativer, som ikke altid er helt gennemtænkt. Hvad der kan ligne en tilsyneladende god ide kan ende med at give røde tal i miljøregnskabet,” siger Sine Beuse Fauerby og forklarer:

 

”Vi har stadig til gode at finde den helt optimale løsning eller alternativer til plastikposen og i det hele taget få kigget på vores store forbrug af plastik.”

 

I mere konkrete vendinger bringer hun majsposen eller papirsposen i spil som eksempler på produkter, der måske ikke altid er det bedste miljømæssige valg.

 

”I produktionen af papirsposen bruger man træ, vand osv., og en papirspose kan være ret svær at genbruge, så det kan diskuteres, om det er et godt alternativ. Vi er heller ikke fortalere for poser af nedbrydelig bioplast som f.eks. majsposer. Desværre tror nogen folk, fejlagtigt, at poserne kan smides i naturen og forsvinder af sig selv, men det kan de ikke!” siger hun og fortsætter:

 

”Det er ret misvisende, at de kaldes bionedbrydelige: Der skal særlige industrielle processer og specielle anlæg til at nedbryde dem. Putter du dit madaffald i en bionedbrydelig pose, er det ikke sikkert, at posen bliver omsat til kompost sammen med dit madaffald. Flere steder bliver bioposen pillet fra og ender alligevel på forbrændingen – og det er en skam.”

 

Som om det ikke var galt nok, drejer Sine Beuse Fauerby tommelskruen en ekstra gang, da hun nævner, at det er ekstra problematisk, hvis bioposen er lavet af  fødevarer eller gensplejsede majs.

 

”Bioplast stiller større krav til den generelle affaldssortering. Som det er i dag, er det op til hver enkelt kommune, hvordan man håndterer det, så det kan være svært for forbrugerne at overskue,” forklarer hun.

 

Hos Plastindustrien er Miljøpolitisk chef, Christina Busk, ikke overraskende, enig med Danmarks Naturfredningsforening om, at papirsposen ikke er et gangbart alternativ:

 

”Først og fremmest skal vi se på, hvad alternativet er, og vi skal se på den fulde livscyklus. F.eks. har en papirspose et større miljøaftryk, og den bruges ofte ikke så mange gange, da den bliver hurtigere beskidt eller våd.”

 

Sine Beuse Fauerby fra Danmarks Naturfredningsforening mener, at den bedste løsning er at bruge den samme pose mange gange – hvad enten det er plast, papir eller stofposen. Og når man ikke ønsker at bruge posen mere, skal de materialer den er lavet af genanvendes til nye produkter.

 

”Jeg skelner mellem genbrug og genanvendelse, og pointen er, at lige meget hvilken pose du som forbruger har valgt at bruge, er det vigtigt at genbruge den så mange gange som overhovedet muligt.”

 

Det er tankerne omkring genbrug, genanvendelse og en poses livscyklus, som optager både Plastindustrien og Danmarks Naturfredningsforening. Sine Beuse Fauerby giver hermed stafetten videre til designerne:

 

Vi må have designerne på banen. Det kræver større viden og indsigt fra deres side omkring materialer, sammensætning, farver og genanvendelse. Men det er nødvendigt!”