Arkiv

Aller Friskole fik lært at kommunikere

13/01 2015

Del her:

At se en skole som et produkt, der skal markedsføres, vil måske skurre i ørerne på mange. Men for en mindre institution som Aller Friskole i det sønderjyske gav netop den tankegang ny inspiration til arbejdet med fremtidens skole, da ledelse, bestyrelse og medarbejdere sammen deltog i en designkonsultation.

”Som lærere er vi nok vant til at arbejde kreativt. Men for vores bestyrelsesmedlemmers vedkommende tror jeg nok, nogle af øvelserne virkede lidt langhårede,” siger Henrik Kusk, skoleleder på Aller Friskole, da han skal resumere den designkonsultation, han sammen med to håndfulde kolleger deltog i, i efteråret 2013.
Årsagen til, at skolepersonalet mødte designerne til en en-dags workshop, var en erkendelse af, at den tyve år gamle skole har udfordringer med at rekruttere og fastholde elever. Der var derfor et stærkt ønske om at blive klogere på, præcist hvilke styrker og svagheder, skolen besidder – og i den forbindelse også, hvilket potentiale, skolen har for at udvikle sig fremadrettet.
”Der er i virkeligheden mange lighedstegn mellem at designe et produkt og en service,” fortæller Kim Aagard Holm, designkonsulent hos D2i – Design to innovate, der var med til at gennemføre workshoppen. ”I begge tilfælde handler det jo om at rethinke det oprindelige grundlag og så prøve sig frem med nogle prototyper, til man sidder med noget brugbart. Derfor præsenterede vi skolepersonalet for en række designmetoder, vi også mente var anvendelige i forhold til deres præcise problemstilling.”

Hvad er et løbebånd?
For at gentænke et eksisterende produkt eller ydelse er det vigtigt at rykke deltagerne i workshoppen ud af deres sædvanlige komfortzone, understreger designkonsulenten. Derfor blev der brugt en serie kreative værktøjer i løbet af dagen, for at få deltagerne til at tænke ud af boksen. Udformning af personaer, tonsvis af lyserøde og neongule post-its med flyvske ideer, og gendigtning af et H.C. Andersen eventyr, var blot nogle af disciplinerne. Selvom der dermed var øget risiko for at blive dømt ’langhåret’, for at blive i skoleleder Henrik Kusks sprogbrug, viser de efterfølgende tilbagemeldinger, at der virkelig blev flyttet nogle grænser undervejs: ’Vi har fået en ny måde at løse vores problemer på’ , ’Vi har fået pillet ved vores rygmarvssvar på, hvorfor tingene ser ud som de gør’, ’Vi har fået pakket tingene ud lag for lag’ er nogle af de udsagn, der ligger i evalueringsbunken.

Designkonsultationen blev blandt andet en øjenåbner for, at ledelse, bestyrelse og personale skal blive bedre til at tale et og samme, fælles sprog, og skoleleder Henrik Kusk husker særligt ét eksempel:
”I løbet af dagen kom vi til at tale om ’løbebånd’, som er et fast udtryk, lærerne anvender for en måde, vi har at planlægge undervisningen på. Men det gik op for os, at bestyrelsen – og dermed forældregruppen – slet ikke kendte til den vending, og derfor helt bogstaveligt forstod, at der skulle opstilles løbebånd på skolen. Da gik det op for os, at vi nok skal tænke lidt mere over, hvordan vi skriver og taler om vores friskole, så alle forstår, præcist hvad vi mener.”

Intet produkt, men meget indsigt
Skolen drog således fra designkonsultationen med en række nye input til fremadrettede initiativer. Mest på ideblokken, og ikke så meget konkret, som nogle af deltagerne måske havde håbet på, indrømmer skoleleder Henrik Kusk. Men understreger samtidig, at den helt grundlæggende læring har været værdifuld for skolen:

”Det største indspark var nok det med, at vi skulle blive langt tydeligere i vores kommunikation, og det har vi også fået gjort noget ved. Men vi blev også langt skarpere på, hvilke udfordringer vi står med, og hvilke vi skal vælge at fokusere på, for at skabe den bedst mulige friskole fremover. Lige nu er vi lidt i venteposition i forhold til den nye skolereform, men alt i alt har designkonsultationen sikret os et overblik over vores muligheder, vi ikke havde før.”