25. april 2019 kl. 09.00 - 15.00

Invitation til Netværksseminar – Design tænkning

Udførende: D2i og EGN Danmark

Kontaktperson: Emma Jade Wang

E: emma@d2i.dk

Hånd i hånd med innovation følger udfordringer med at involvere tværfagligt, for alvor tage livtag med digitalisering og italesætte innovation. Igennem oplæg fra erfarne oplægsholdere om at gå fra ingeniørdrevet til entrepenørship og at kunne se danske virksomheders vækstmuligheder på den internationale arena, er rammen sat for en dag i innovationens tegn.

 

Tre garvede oplægsholdere, en rutineret facilitator og en lokation, der er skræddersyet til innovation på tværs af fagligheder,  det er rammerne for dagen, hvor vi i samarbejde med EGN Danmark inviterer til dags-event om innovation, digitalisering, industri 4.0 og de udfordringer, der følger med innovation.

Tilmelding og deltagelse i dagen er gratis. Vi påberegner dog et no-show fee på 250,- ved udeblivelse uden afmelding senest 24 timer før arrangementet start. D2i råder over et begrænset antal pladser, som kan bestilles efter først-til-mølle princippet.

Programmet:

 • 8.30-9:10: Ankomst kaffe, indskrivning og netværk

 

 • 9:10-9:30: Velkommen 

v/ EGN og D2i – Design to innovate

 

 • 9.30-10:30: Hands-on i den digitale transformation og dialog

v/ Oplæg ved Harald Tokerød

 

 • 10.30-10:45: Pause og netværk

 

 • 10.45-11:30: Danske virksomheders vækstmuligheder i den globale arena

v/ Oplæg ved Camilla Rygaard-Hjalsted

 

 • 11.30-12:00 Netværksdialog

 

 • 12.00-12:45: Frokost

 

 • 12.45-14:15: Udvikling af organisationens innovationsevne, fra ingeniørdrevet til entreprenørship.

v/ Oplæg ved Charlotte Johs 13.45 Netværksdialog

 

 • 14.15-14:30: Kaffe

 

 • 14.30-15:00: Panel afrunding 

v/ Charlotte Johs (Logitech inc.), Thit Juul Madsen og Linda Hechmann Lagoni (D2i – Design to innovate)

 

 • 15.00: Farvel og tak

 

Om de tre oplægsholdere:

Charlotte Johs, VP & General Manager UE Ultimate Ears, Silicon Valley

Udvikling af organisationens innovationsevne, fra ingeniørdrevet til entreprenørship

– igennem en styrkelse af det strategiske fokus og igennem metode, proces og kompetenceudvikling.

Charlotte har siden 2010 arbejdet på senior executive-niveau for Logitech. Hun har bl.a. igennem en årrække arbejdet intenst med transformationen fra ingeniør-drevet produktudvikling til en tværfaglig kundefokuseret tilgang, med udgangspunkt i design-tænkning. Dette vil Charlotte fortælle om, samt give os hendes bud på hvor vi skal være opmærksomme i forhold til at få succes med de store innovations-udfordringer.

 

Camilla Rygaard-Hjalsted er CEO i Digital Hub Denmark.

Danske virksomheders vækstmuligheder i den globale arena.

– igennem styrkelse af digitaliseringssamarbejder

Camilla har igennem mange år, haft fokus og opmærksomhed på innovation og danske virksomheders evner og muligheder på den internationale arena. Bl.a som CEO i Innovation Center Denmark i Palo Alto, COWI og Deloitte. I Digital Hub Denmark er det Camillas opgave at understøtte opmærksomheden på og kvalificere danske virksomheders evne til at digitalisere og agere i Industri 4.0. Camilla vil give os sit perspektiv på muligheder, ud- fordringer og ikke mindst hendes anbefalinger til, hvordan vi får skruet op for udnyttelse af mulig- hederne i digitaliseringen.

 

Harald Tokerød, Partner og digitaliseringsspecialist i Tokeroedplus.

Hands-on i den digitale transformation

– Når ny adfærd er nødvendig for at organisationen i praksis arbejder digitalt.

Harald arbejder med digital omstilling. Både identifikation af hvor det skaber værdi at starte med digitaliseringsindsatsen og den organisatoriske opgave. Harald vil fortælle os om sit syn på hvordan vi bedst går til opgaven, med fokus på både hvorfor og hvordan.

 

Hvem kan deltage?

Alle danske små og mellemstore virksomheder er velkomne. Eventet har særligt fokus på brancher indenfor erhvervs- og financiel service

Vilkår

Eventet er gratis, men der påberegnes et no-show fee på 250,- per person, ved udeblivelse, som ikke er meddelt senest 24 timer før eventets start.
Afmelding til Emma Jade Wang: emma@d2i.dk

Praktisk info

Sted

Pakhuset Sdr. Havnegade 7, 6000 Kolding