Artikel

14 millioner kroner til nyt, værdifuldt innovationssamarbejde – D2i er med!

21/09 2018

Del her:

På trods af en omfattende nedskæring af innovationsnetværk er D2i – Design to innovate del af nyt innovationsnetværk, der netop er blevet tildelt 14 millioner kroner. Det er Lifestyle & Design Cluster i Herning, der står bag netværket.

Nytænkende netværk, der samarbejder med førende forskere er med til at skabe nye teknologiske landvingere og bidrage til vækst og værdi for samfundet. Derfor har Uddannelses- og Forskningsministeriet i denne uge udpeget 17 innovationsnetværk, der skal sikre at Danmark også i fremtiden sikrer sig konkurrencemæssigt. Et af de 17 netværk står Lifestyle & Design Cluster bag og bakkes op i et samarbejde af D2i.

”Vi er rigtig glade for at blive partner Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster og ser frem til at bidrage til at skabe innovation og vækst i livsstilsbranchen gennem designdrevet forretningsudvikling. Vi glæder os til samarbejdet”, siger  Thit Juul, direktør for D2i – design to innovate.

Tanken er, at D2i skal bidrage med kompetencer og erfaringer, som organisation vanligt gør på tværs af alle industrier, omkring designmetoder og forretningsudvikling, men altså denne gang specifikt indenfor livsstilsbranchen, der omfatter både designere og producenter.

– Lifestyle & Design Cluster får i fremtiden endnu større fokus på aktiviteter, der bidrager til understøttelsen af FN’s 17 verdensmål og udvalgte fokusområder indenfor Forsk2020 i tre nye partnerskaber indenfor cirkulær økonomi, digitalisering og innovation samt design og iværksætteri. Vi tror fuldt og fast på, at et øget fokus på samarbejder og partnerskaber vil skabe et endnu bedre miljø for bæredygtig vækst i de danske livsstilserhverv, siger Betina Simonsen, direktør for Lifestyle & Design Cluster, som ligger i Herning.

Stor interesse for innovationsnetværk

I ansøgningsperioden til forlængelse af Innovationsnetværkets bevilling har der været åbent for, at samarbejdspartnere, dialogvirksomheder, medlemmer og andre tætte relationer til Innovationsnetværket kunne komme med deres støtte til Lifestyle & Design Cluster.

– I ansøgningsperioden indløb der mere end 100 kommentarer fra virksomheder, vidensinstitutioner, brancheorganisationer og offentlige samarbejdspartnere, som alle gav udtryk for den store interesse i, at Lifestyle & Design Cluster forsætter det gode og fokuserede samarbejde. Bestyrelsen vil forsætte med at sikre, at relevansen og værdien for livsstilsbranchen er best in class, siger Viggo Mølholm, bestyrelsesformand hos Lifestyle & Design Cluster.

Forlængelsen af Lifestyle & Design Cluster som innovationsnetværk løber til 31. december 2020.

FAKTA:

  • Lifestyle & Design Cluster forbliver nationalt innovationsnetværk for perioden 2019-2020.
  • Lifestyle & Design Cluster efterkommer livsstilsbranchernes ønske om en samlet innovationsindsats for al innovation og udvikling i design-, mode- og møbelbranchen samt andre aspekter af branchernes snitflader.
  • Lifestyle & Design Cluster har rundt regnet 200 såkaldte dialogvirksomheder, der er samarbejdsvirksomheder. Ydermere er der tilknyttet 14 såkaldte konsortiepartnere, der i samarbejde med bestyrelsen i Lifestyle & Design Cluster udstikker retningen for Innovationsnetværkets fremtidige arbejde. Flere end 360 virsomheder deltager i kortere eller længere forsking- og innovationsaktiviteter. Flere end 900 deltager i gå-hjem-møder, seminar, konferencer etc. om året.
  • I perioden 1. december 2018 til 31. december 2020 har Uddannelses- og Forskningsministeriet afsat 190 mio. kr. til finansiering af udvalgte danske innovationsnetværk.